Žiaci z I.B a II.A triedy oslávili Mikuláša na exkurzii v rakúskom pohraničí. Dozvedeli sa veľa nového a ochutnali cukrovinky v miestnej čokoládovni.

Prvú zastávku si urobili v dedinke Prellenkirchen, kde si zvnútra pozreli veternú turbínu v poli a z pútavého výkladu pána sprievodcu sa dozvedeli o výrobe veternej energie. V mestečku Kittsee sa zastavili v miestnej čokoládovni Hauswirth. V schoko-csardy si pozreli film o výrobe cukroviniek, prešli sa po závode, videli výrobnú a baliacu linku. Exkurziu ukončili tým, na čo sa najviac všetci tešili. V podnikovej predajni mohli ochutnávať čokoládové výrobky.

Cestou tam i späť pán sprievodca deťom porozprával veľa o histórii Bratislavy.

Príjemne naladení sme sa šťastne vrátili do školy, aby sme sa so svojimi zážitkami mohli podeliť s ostatnými deťmi.

 

Share This