Aj vo februári bolo v našej MŠ veselo!

Vo februári si deti v našej Materskej škole najviac užili svoj obľúbený Karneval. Do MŠ prišli oblečené v rozmanitých maskách, tie postupne  predstavili ostatným deťom a aj si v nich dobre zatancovali.

Navštivili sme BIBIANU, kde si deti pozreli divadielko „Ako Kubo spoznával svet“. Spolu s Kubom hľadali koniec sveta, pričom spoznávali jednotlivé svetadiely. Zistili, že koniec sveta neexistuje.

Opäť nás navštívila teta z DAPHNE, ktorá porozprávala deťom o živej a neživej prírode. Ukázala im skameneliny, s ktorými mohli manipulovať a poznávať ich.

Share This