Žiaci 6.A a 5.B triedy sa zúčastnili na Dni otvorených dverí
Francúzskeho inštitútu dňa 21. mája 2014 od 9:00 do 13:00. Program bol
bohatý, rozdelili sme sa do dvoch skupín a absolvovali sme tieto
aktivity: hranie petangu na trávniku pri inštitúte, absolvovanie jednej
vyučovacej hodiny, zoznámenie sa s Mediathekou, objavili sme tajomstvá
digitálnej knižnice Culturetheque, hľadali sme poklad, zúčastnili sme
sa súťaže Čo vieš o Európskej únii, počas celého dňa sme sa mohli
občerstviť vo francúzskej kaviarni horúcou čokoládou, malinovkou a
francúzskymi dobrotami.

OZNAČENIA
Share This