Vyučovanie hudobnej výchovy sme si aj v tomto školskom roku spestrili návštevami v Zichyho paláci.

Pripravili pre nás štyri koncerty, ktoré sa niesli v znamení “putovania” za rôznymi umeleckými žánrami.

Prváci zažili “Putovanie za zborovou hudbou” 20.5.2014,

druháci “Putovanie za divadlom” 15.4.2014,

tretiaci “Putovanie za pantomímou” 4.3.2014

a štvrtáci “Putovanie za históriou slovenského popu” 11.2.2014.

Výchovné koncerty v Zichyho paláci navštevujeme veľmi radi, lebo si tak dopĺňame teoretické informácie nielen z hudobnej výchovy, ale zažívame aj príjemné dopoludnia s umením.

OZNAČENIA
Share This