Kategória E (8. a 9. ročník)

  1. miesto – Barbara Čiefová
  2. miesto – Andrej Krajňák
  3. miesto – Monika Spurná

Kategória F (6. a 7. ročník)

  1. miesto – Mateo Hernando
  2. miesto – Ambróz Šulej
  3. miesto – Cameron Giffard-Moore

Kategória G (5. ročník)

  1. miesto – Tomáš Strýček
  2. miesto – Matej Maďar
  3. miesto – Daniel Mozolák
OZNAČENIA
Share This