olympiáda v udalostiach:

Úspešné okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  17. jan 2019    Úspechy    2. stupeň   17. 1. 2019

Dňa 17. 1. 2019 sa v priestoroch Nemeckej školy Bratislava konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiaci tradične absolvovali písomnú časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) i ústnu časť. Zástupcovia našej školy si vo veľmi silnej konkurencii súťažiacich zo základných škôl a osemročných ... čítať ďalej

Geografická olympiáda – školské kolo

   Úspechy    2. stupeň   15. 12. 2017

Kategória E (8. a 9. ročník) miesto – Barbara Čiefová miesto – Andrej Krajňák miesto – Monika Spurná Kategória F (6. a 7. ročník) miesto – Mateo Hernando miesto – Ambróz Šulej miesto – Cameron Giffard-Moore Kategória G (5. ročník) miesto – Tomáš Strýček miesto – Matej Maďar ... čítať ďalej

Dejepisná olympiáda – Školské kolo

   Úspechy    Celá škola   12. 12. 2017

Kategória C miesto – Monika Spurná miesto – Andrej Krajňák miesto – Richard Barčák Kategória D miesto – Samuel Srpoň miesto – Sofia Šebestová miesto – Mária Hromadová Kategória E miesto – Ambróz Šulej miesto – Lenka Šályová miesto – Heda Žitňanská Kategória F miesto ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  24. nov 2017    Úspechy    2. stupeň   24. 11. 2017

Tradične sa stretlo s veľkým záujmom zo strany žiakov, v oboch kategóriách súťažilo spolu 32 žiakov. Žiaci riešili úlohy v gramatickom teste, čítaní s porozumením a posluchu s porozumením. Víťazom kategórie 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) sa stala Monika Kadlecová zo 7.A triedy. Na 2. mieste sa s rovnakým počtom získaných ... čítať ďalej

Olympiáda v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   26. 3. 2014

Žiaci deviateho ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk absolvovali aj tento školský rok školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Umiestnili sa takto: V kategórii A2: 1. miesto Silvia Nemcová 2. miesto Kristína Kollerová 3. miesto Alexandra Bednárová V kategórii A3: 1. miesto Valérija Rezničenko Do krajského kola postúpili ... čítať ďalej

Olympiáda vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   14. 1. 2014

V decembri 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov v troch kategóriách 1A, 1B a 1C. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 14.1.2014 na Gymnáziu Metodova postúpili: Gréta Lea Jajcayová, získala 3. miesto Veronika Bódiová, získala Čestné uznanie Juraj Bystriansky, získal ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Naše úspechy v školskom roku 2009/2010

   Úspechy    Celá škola   4. 6. 2010

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnili slávnostné vyhodnotenia okresných kôl predmetových olympiád a súťaží. Medzi tými najúspešnejšími na medailových pozíciách nielen v okresných kolách (OK), ale aj v krajských kolách (KK) skončilo veľké množstvo žiakov našej školy, niektorí dosiahli úspechy aj v celoštátnych kolách ... čítať ďalej

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   9. 3. 2010

Dňa 9.3.2010 súťažili naši výhercovia okresného kola Olympiády vo francúzskom jazyku v krajskom kole tejto súťaže. Získali sme až 4 medailové umiestnenia.Jana Zajdenová z 9.B zvíťazila v kategórii 1B, Monika Čertezni zo 7.B v kategórii 1A. Obe žiačky postupujú do celoslovenského kola olympiády. Silvia Chomová zo 7.B obsadila ... čítať ďalej

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   8. 3. 2010

V marci sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci, víťazi okresného kola súťaže. Získali 2 medailové umiestnenia.Súťažné úlohy boli náročné, žiaci riešili písomné testy, ktoré preverili ich vedomosti z lexiky, kulturológie, gramatiky, porozumenia čítaného a písaného ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   4. 2. 2010

Dňa 4.2.2010 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku v kategóriách A1, A2.Na súťaži sa zúčastnilo 8 žiakov. Po vyhodnotení písomnej a ústnej časti súťaže vyzerajú výsledky takto: Kategória A1 1. miesto - Peter Velčický 2. miesto - Zuzana Hlávková 3. miesto - Daniel Gonos Kategória A2 1. miesto - Gabriela ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   28. 1. 2010

Dňa 28.1.2010 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka.Na súťaži sa zúčastnilo 11 žiakov. Po vyhodnotení úloh vyzerajú konečné výsledky takto: Kategória 1A miesto - Silvia Chomová miesto - Monika Čertezni miesto - Ľudovít Adamčík Kategória 1B miesto - Jasminka Michalčáková miesto - Sebastian ... čítať ďalej