V rámci Dní Milana Hodžu vyhlasujeme 5. ročník celoslovenskej literárnej súťaže HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2012. Za motto tohto ročníka súťaže sme vybrali aktuálnu myšlienku husľového virtuóza, slávneho primáša, šíriteľa ľudovej kultúry Jána Berkyho Mrenicu st..

5. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

ZŠ Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje pre žiakov a študentov základných a stredných škôl vo veku 13 až 15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 5. ročník celoslovenskej súťaže

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2012 na tému:

Ako môže dať človek svojej existencii zmysel.

Motto:

„Deti moje, neprišli sme na zem len tak na špacír, ale preto, aby sme po sebe zanechali stopu a dali svojej existencii zmysel. Posúvať veci dopredu. Ja nie som konštruktér, neviem stavať domy, katedrály, ani vymeniť žiarovku, ale robím to, čo mi káže moje vnútro. Robím kumšt, ktorý bude žiť ďalej v rodine a v krajine, ktorú mám neskonale rád“

Ján Berky Mrenica st. z knihy Mág z Očovej od Jána Čomaja

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu na adresu: sutaz@zsmh.sk

2. Termín doručenia prác: najneskôr do 25.5.2012

3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.

4. Maximálny počet prác z jednej školy – 5

5. Kontaktné údaje musia v hlavičke obsahovať:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
  • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

6. Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl vo veku 13 – 15 rokov

7. Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže, ktorý vydá Národné osvetové centrum a v elektronickej podobe bude uverejnený na internetovej stránke NOC. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2012.

Mgr. Etela Hessová ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ

OZNAČENIA
Share This