Šiestaci a siedmaci navštívili v rámci koncoročného triedneho výletu historické centrum Viedne a Prírodovedné múzeum.

Deti mali možnosť spoznať najvýznamnejšie pamiatky hlavného mesta Rakúska, bližšie sa oboznámili s monumentálnym gotickým chrámom – Dómom sv. Štefana, navštívili cisárske sídlo Habsburgovcov Hofburg a ružový sad v záhradách Volksgarten.
Najväčšiu pozornosť sme však venovali spoznávaniu histórie Zeme a vývinu živočíchov v Prírodovednom múzeu. Zaujímavá je už samotná budova, ktorá je zrkadlovou kópiou susediaceho Umenovedného múzea. S mimoriadnym záujmom sa stretol pavilón dinosaurov s novootvorenou interaktívnou expozíciou či pavilón s rekordami živočíšnej ríše.
Deti mali možnosť „vypumpovať“ sopku a sledovať vplyv jej výbuchu na okolie, pomocou „kolesa času“ zistili, ako vyzerali zemské svetadiely v ďalekej minulosti a ako môžu vyzerať v budúcnosti.
Triedny výlet hodnotíme veľmi pozitívne, deti si okrem veselých zážitkov odniesli aj niekoľko nových poznatkov.

OZNAČENIA
Share This