Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2013 sa uskutočnilo 25. 6. 2013 o 10.00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

O priestory a občerstvenie sa postaral pán Karol Pavlu, člen Hodžovej rodiny. Knižné ocenenia poskytlo vydavateľstvo Veda SAV, diplomy a zborník víťazných prác zo súťaže zabezpečilo Národné osvetové centrum, knižné poukážky oceneným zabezpečil ÚPV SAV. Hosťom sa prihovoril riaditeľ ÚPV SAV Miroslav Pekník, riaditeľka NOC Jana Kresáková, riaditeľka ZŠ s MŠ  Milana Hodžu Etela Hessová a Peter Brisuda z Biskupstva v Nitre, ktorý hosťom odovzdal pozdrav od Jána Chryzostoma kardinála Korca. Kultúrny program pripravili žiaci našej školy, ktorí zároveň prečítali list od profesora Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu z USA. Víťaznú prácu prečítal študent VŠMU Tomáš Magát.  Po ukončení programu a krátkom občerstvení sa ocenení so svojimi učiteľmi a rodičmi odobrali na prehliadku Národnej rady SR, kde sa s nimi stretol predseda mediálneho výboru poslanec Dušan Jariabek.

 

Médiá nám vstupujú do životov…

Pre 6. ročník súťaže Hodžov novinový článok 2013, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave spolu s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV v rámci 9. ročníka Hodžových dní sme opäť hľadali problematiku, ktorá nás v našom každodennom živote omína a pre mladých ľudí vo veku 13 až 15 rokov na Slovensku a v zahraničí sme zvolili tému  AKO MÉDIÁ FORMUJÚ ČLOVEKA.

Generácia našich rodičov kedysi verila, že všetko, čo odznie v televízii a všetko, čo si prečítajú v novinách, je pravda. Nebola. Ale oni tomu verili. Po revolúcii naša generácia zase s dôverou a dychtivo čítala noviny z každého politického spektra a počúvala nové médiá, v ktorých zavanul demokratický duch. Ani sme si nevšimli, kedy sa do médií začal zakrádať bulvár a ovplyvňovať myslenie a správanie spoločnosti. Keď umieral  jeden z najznámejších slovenských hercov Michal Dočolomanský, napísal odkaz novinárom. Neželal si na svojom pohrebe žiadne médiá, pretože sa k nemu v jeho najťažších chvíľach zachovali veľmi kruto. Mnohými toto úprimné vyhlásenie umierajúceho otriaslo natoľko, že si prestali kupovať bulvárne denníky a týždenníky. Keď zomrel básnik Milan Rúfus, ktorý bol svojím životom a tvorbou nespochybniteľnou morálnou autoritou pre viac generácií, v deň jeho pohrebu známy publicista zneužil možnosť vystupovať verejne a verejne znevážil Rúfusov ľudský aj básnický odkaz.

Niektoré médiá sa vo väčšej či menšej miere podieľajú na rozklade morálnych hodnôt, ktoré by mali byť základným stavebným prvkom vyspelej a múdrej spoločnosti. Našťastie, existujú aj novinári, redaktori a moderátori, ktorí si ctia svoje povolanie a považujú ho za poslanie. Asi to nemajú ľahké, lebo seriózne spravodajstvo zaniká v záplave umelo vyrábaných senzácií. V spleti právd, poloprávd a cielených klamstiev, reklám a sľubov sa ťažko vyzná aj dospelý človek. No a ako sa v tom všetkom majú zorientovať deti? Preto sme považovali za dôležité otvoriť takúto tému, aby učitelia, rodičia a deti rozmýšľali,  debatovali a hľadali odpovede na otázky, ktoré im táto téma nastolila.

Ako motiváciu pre písanie sme vybrali slová, ktorých autorom je Ján Chryzostom kardinál Korec (sú to výňatky z Homílie na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2005):

….„Médiá, tlačené a najmä elektronické, a z nich najmä niektoré televízie, môžu byť nielen požehnaním pre život a kultúru, ale môžu šíriť aj nevyliečiteľné choroby ducha. Niektoré masmédiá pritom tak sugestívne vnucujú ľuďom pravdy s nepravdami a lžami, že ubíjajú v ľuďoch akýkoľvek prejav slobody a ovládajú ich. Manipulujú informáciami a tzv. verejnou mienkou, ktorú znetvorujú anketami aj zákerným kladením otázok zamlčiavaním vážnych okolností pri udalostiach a riešení problémov…

…..Dnes sa naozaj zmocňuje vlády nad ľuďmi kultúra zábavy a pôžitku, ktorá ničí naše životy, rodiny, výchovu i spravodlivosť a sociálny život. Žiaľ, toto nové zotročovanie mysle a života prijímajú mnohí ľudia doslova vďačne, dobrovoľne alebo priam s nadšením…V mene slobody si ničíme slobodu. Dbáme na čistotu prostredia v ekológii, no hromadíme haraburdie, smeti a balasty vo svojom vnútri.“….

Do súťaže sme dostali 114 prác, z toho 112 zo základných škôl a gymnázií na Slovensku, 1 práca prišla z Chorvátska a 1 z Rumunska. Porota ocenila a vybrala do zborníka 28 prác. Poďakovanie však patrí všetkým učiteľom aj rodičom, ktorí sa téme venovali. Každé poctivé slovo, každý rozhovor, ktorý venujeme deťom, sa nám zúročí  v ďalšom živote.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava

————————————————————————————————————————-

Milí študenti, rodiny a vážení hostia!

V mene rodiny Milana Hodžu Vás vítam na tejto príležitosti, kde oslavujeme najvynikajúcejšie práce celoštátnej súťaže Hodžov novinový článok, ktorú spoluorganizuje Základná škola Milana Hodžu.

Môj starý otec mal celoživotný záujem o vzdelanie, o školstvo ako také aj o prípravu učiteľov. On veril, že Slovensko sa môže pohnúť dopredu po politickej stránke len keď Slováci budú sebavedomý, vzdelaný a na základe toho aj ekonomicky prosperujúci národ. Tieto dôležité vlastnosti patria jedna k druhej.

Mne sa zdá, že jeho myšlienky v tomto ohľade platia aj dnes, vyše sto rokov po tom, čo ich uviedol v slávnych novinách Slovenský týždenník. Súťaže ako Hodžov novinový článok prispievajú práve k takému vzdelaniu, lebo povzbudzujú študentov k tomu, aby sa zamysleli nad širokými a vážnymi témami, ktoré sa týkajú celej slovenskej spoločnosti a hľadania miesta mladšej generácie v tejto spoločnosti.

Tak je to aj tento rok. Téma Ako médiá formujú človeka je krajne aktuálna. Nielen my všetci podliehame vplyvu médií, ale pani Hessová svojím výberom krásne predstavila aj pozitíva aj negatíva toho vplyvu a tým spôsobom dokázala súťažiacim študentom, že je to téma komplexná,  ktorá vyžaduje zamyslenia sa, nie nejaké povrchné poznatky alebo odpočúvané mienky. Som veľmi rád, že účasť na tejto súťaži bola zase široká, zo všetkých kútov Slovenska a len ľutujem, že som nemohol prísť a víťazné práce si osobne vypočuť. Teším sa, že si ich aspoň budem môcť prečítať na internete.

Gratulujem všetkým víťazom a ich rodinám a ďakujem všetkým súťažiacim za ich účasť. Som rád, že ste sa na tejto slávnosti osobne záčastnili, prajem všetkým rodičom radosť z úspechov Vašich mladých a dúfam, že na budúci rok budeme zase osobne spolu.

Janko Pálka, emeritný profesor biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, USA a vnuk Milana Hodžu

————————————————————————————————————————-

Vážení organizátori súťaže Hodžov novinový článok. Vážené zhromaždenie vyhodnotenia súťaže. S úctou pozdravujem všetkých.

S radosťou som čítal informáciu o literárno-humanitnej súťaži našich základných škôl. Takéto podujatie môže len potešiť všetkých, ktorí máme radi naše Slovensko a ktorí tým samým s radosťou sledujeme i našu mládež a jej rozvoj ako nádej nášho národa.
Vaše podujatie prijímam ako sľubný návrat: našich škôl, našich učiteľov i ďalších kultúrnych inštitúcií k láske ku našej školskej mládeži, čím sa tak obdivuhodne vyznamenávali naše základné i stredné školy v najkrajších obdobiach lásky k národu v devätnástom i v dvadsiatom storočí.
Keď sa spolu s Vami z tejto situácie teším, vyprosujem Vám mnoho Božieho požehnania v tejto starosti o zdravý rozvoj našich mladých ľudí.

S úctivým pozdravom

Ján Chryzostom kardinál Korec
v roku Jubilea 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Slovensko.

Nitra, 24. júna 2013

————————————————————————————————-

Ocenené práce zo súťaže Hodžov novinový článok 2013

AKO MÉDIA FORMUJÚ ČLOVEKA

ZLATÉ PÁSMO:

Adam Žember (I. miesto) Základná škola, Topoľová 8, Nitra

Martina Podžubanová (II. miesto) ZŠ Moskovská 1, Michalovce

Natália Rybnikárová (III, miesto) ZŠ Sadová 620, Senica

Ďalší umiestnení v zlatom pásme:

Lukáš Luknár ZŠ Sídlisko SNP 1415/49, Galanta

Zuzana Lenártová Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Dominika Chrastová ZUŠ , Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

Monika Puciová ZŠ Komenského 8, Trebišov

STRIEBORNÉ PÁSMO:

Tereza Valovičová ZŠ Sídlisko SNP 1415/49, Galanta

Veronika Hubinská ZŠ s MŠ  Školská 528, Veľké Ripňany

Nina Krupová CSŠ A. Radlinského, Okružná 2062/25,Dolný  Kubín

Samuel Zeman ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Alexandra Kubalcová ZŠ Sídlisko SNP 1415/49, Galanta

Lukáš Kamenský Gymnázium Mateja Bela, Okružná 2469, Zvolen

Libor Ondrejkovič ZŠ SNP, Partizánska 13 Sučany

Anna Mária Šinková Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského

v Nadlaku, Rumunsko

Estera Čief ZŠ Julija Benešiča, Trg Sv. Ivana Kapistrana 1,

Chorvátsko

Bronzové Pásmo:

Martina Janíková ZŠ, Mládežnícka 1434/16, Púchov

Jakub Kurjan ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Karin Jalčová ZŠ Jaklovce, Školská 297, Jaklovce

Linda Kleinová ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Karin Leščinska ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Lukáš Ružička ZŠ Gbelce, Ulica J. Stampayho 928/76, Gbelce

Tímea Harvilová Spojená škola Centrálna 464, Svidník

Kristína Schronerová Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Alexandra Danková ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec

Petronela Flachbartová ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Kristína Frančáková Spojená škola Centrálna 464, Svidník

Georg Richard Jencső ZŠ s VJM, J. Erdélyiho, Fábryho 36,  Veľké Kapušany

OZNAČENIA
Share This