Žiaci našej školy aj v končiacom sa školskom roku 2012/2013 s veľkým nadšením zbierali starý papier. Zberový papier je totiž dôležitou surovinou pri výrobe papiera. Začiatkom školského roka sme vyhlásili medzitriednu súťaž, do ktorej sa zapojilo všetkých deväť tried 2. stupňa našej školy.

Motiváciou určite nebolo len sľubované  prekvapenie, ktoré pre triedy umiestnené na 1., 2. a 3. mieste upiekli v pekárni Home Backery. Motto našej súťaže totiž znie: „Chceme pomôcť prírode, chceme pomôcť škole, chceme mať doma poriadok.“ Zvíťazila  trieda 6.B, 2. miesto obsadila 6.A a 3. miesto patrí 7.B. Prekvapenia čakali aj na víťazov v súťaži jednotlivcov, v ktorej  na 1. mieste skončila  Barbarka Domoráková zo 6.A. a stala sa tak staronovým víťazom našej súťaže v zbere papiera.

Poradie

Trieda

Meno

ODOVZDANÝ STARÝ PAPIER  nad 50  KG

1.

6. A

Domoráková B.

870,5

2.

6.B

Hromeková P.

516

3.

6. B

Soroka A.

460

4.

5. B

Mazáček O.

435

5.

5. B

Šulíková S.

350

6.

7. A

Trandžíková A.

336

7.

7. B

Mazáček M.

305

8.

7. B

Michal M.

300

9.

9. A

Köverová A.

200

10.

7. B

Frajtová L.

196

11.

7. B

Luknárová R.

112

12.

8. A

Skalička D.

105

13.

7. A

Slezák L.

92

14.

5. A

Dobiáš D.

85,4

15.

5. A

Lehotová L.

68

16.

6. A

Hraška G.

67

17.

6. B

Vaško D.

65,5

18.

6. A

Belanský J.

58,5

19.

5. A

Švehlák F.

53

TRIEDA

ODOVZDANÝ STARÝ PAPIER V KG

PORADIE V SÚŤAŽI

5.A

458,4

6.

5.B

874

4.

6.A

1092,75

2.

6.B

1226,7

1.

7.A

513

5.

7.B

960,6

3.

8.A

227

9.

8.B

231

8.

9.A

307,9

7.

OZNAČENIA
Share This