V Pálffyho paláci na Zámockej ulici uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2014 s témou Ako môže človek uchopiť dušičku vecí s mottom, ktorého autorom je akademický maliar Milan Laluha.

Na vyhodnotení sa zúčastnili  ocenení žiaci, ich rodičia a učitelia.  O kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu, ktorí okrem spevu a hudby upriadli pásmo z úryvkov ocenených prác. 4 najlepšie práce v plnom znení interpretoval študent herectva z Divadelnej fakulty VŠMU Marek Koleno. Prítomným sa prihovoril predseda organizačného výboru Hodžových dní, riaditeľ ÚPV SAV pán Miroslav Pekník, pani Veronika Vasilová, riaditeľka odboru pre vzdelávanie a edičnú činnosť NOC, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu, spisovateľ, predseda poroty pán Drahoslav Machala, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice pani Katarína Krištofová a riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry pán Pavol Šimunič.

Všetci prítomní si so záujmom vypočuli aj slová vnuka Milana Hodžu Johna Palku, ktorý pricestoval so svojou rodinou z USA. Pán Palka sa vyjadril, že na toto podujatie chodí veľmi rád a ocenil vysokú úroveň úroveň príspevkov, ktoré sú uverejnené v zborníkoch súťaže.

Na záver pozdravil prítomných pán profesor Ivan Laluha, ktorý spolu s dcérou Milana Laluhu poctili toto podujatie svojou prítomnosťou. Slová profesora Ivana Laluhu zapôsobili na prítomných svojou ľudskosťou, bratskou láskou, úprimnosťou a prirodzenosťou:

„Milí mladí priatelia, vážení organizátori dní Milana Hodžu,  dámy a páni.

Predovšetkým dovoľte, aby sme sa vám spolu s dcérou akademického maliara Milana Laluhu, mojou neterkou Andrejkou, poďakovali za celú rodinu za pozvanie na vaše milé podujatie.

Vypočuli sme si so záujmom, milí mladí priatelia, vaše práce a sme skutočne radi, že Majstrova myšlienka „o hľadaní dušičky vecí“, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť trochu abstraktná a ktorú maliar formuloval ako svoje životné krédo – vás zaujala a bola mottom vašich prác. Snaha objaviť a pochopiť zo svojom životnom úsilí poctivou a trpezlivou prácou dušičky (podstatu) vecí, ktoré vás obklopujú, s ktorými žijete a ktoré chcete zlepšiť, zdokonaliť, aby náš spôsob života a jeho kvalita bola ľudskejšia, humánnejšia. To je pravým zmyslom danej úvahy autora a sme potešení, že ste to tak aj pochopili.

Skúsim teraz v skratke priblížiť vám osobu nášho Milana Laluhu. Vyrastal u tety učiteľky a starých rodičov v neveľkej obci Dolná Mičiná pri Banskej Bystrici. Obec je zasadená do malebného prostredia, mierne zvlnená príroda, polia, lúky, život gazdov – roľníkov s ich typickými a tradičnými prvkami ho upútali a stali sa celoživotným námetom jeho tvorby – maľovania i kreslenia. Bol to rytmus práce na poli, postavy dedinských robotných chlapov a žien,  ich život zachytený svojráznymi tvarmi a pestrými žiarivými farbami, ktoré mali svoj prameň v odeve a krojoch tohto regiónu.

Po skončení povinnej školskej dochádzky študoval na učiteľskej akadémii v Lučenci. Maľovanie ho zaujalo natoľko, že sa rozhodol venovať sa mu celoživotne. Keď ukončil Vysokú školu výtvarného umenia, usadil sa v Martine a potom v Bratislave, ale skutočne doma bol na svojej Mičinej, ktorá bola jeho prirodzeným ateliérom. S hŕbou papiera pod pazuchou a stojanom v ruke prechodil celé dni po chotári obce, porozprával sa s ľuďmi, ktorí si ho obľúbili a hovorievali mu náš Milanko zo školy.

Bol veselej a úprimnej povahy, vtipom hovorieval, že má dobré zamestnanie, že keď sa zobudí, je skoro na pracovisku, nemusí sa tlačiť v električke a keď by náhodou chcel ísť na dovolenku, že si ju podpíše, keď on bude chcieť. Vravieval: „ keď veľa maľujem, tak si oddýchnem tak, že kreslím a keď veľa kreslím, tak si oddýchnem tým, že si trochu zamaľujem.“ Dedinskú mládež naučil hrať futbal, hokej, rád hrával na husliach a zorganizoval si svoju muziku „bandu“, zbieral ľudové piesne.  Bol prirodzeným vlastencom, pochodil po svete, ale vždy sa rád vracal domov.

Jeho diela – obrazy sú v mnohých galériách sveta, získal napr. cenu za maľbu na svetovej výstave v Japonsku, Osake (1970). Ale nadovšetko bol rád, že jeho obrazy a kresby sa nachádzajú v mnohých príbytkoch v mestách a dedinách na Slovensku a robia život ľudí krajším a príjemnejším.

Milí priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem vám, aby ste aj vy našli svoju dušičku veci a aby ste boli v živote spokojní.“

Prof. Dr. Ivan Laluha

(brat)

Posolstvo z motta od  Milana Laluhu  uchopila väčšina súťažiacich  statočne.  Do súťaže sme dostali 71 prác, z toho  5 od zahraničných Slovákov – zo Srbska, z Chorvátska a z Rumunska.  Porota  pri príležitosti 10. ročníka Hodžových dní, ktorých súčasťou je aj naša súťaž, udelila 3 mimoriadne ceny: Mimoriadnu cenu riaditeľa Ústavu politických vied  SAV, Mimoriadnu cenu starostu obce Sučany  –  rodiska Milana Hodžu  a Mimoriadnu cenu  Slovenskej národnej knižnice. V zlatom pásme sa umiestnilo 8 prác, v striebornom pásme 9 prác a v bronzovom pásme 13 prác.  Všetkých 33 ocenených prác je uverejnených v zborníku Hodžov novinový článok 2014, ktorý vydáva Národné osvetové centrum. Všetky doteraz vydané zborníky sú zdigitalizované a dostupné na internete.

 

Výsledková listina zo súťaže Hodžov novinový článok 2014

AKO môže človek „UCHOPIŤ DUŠIČKU VECÍ…“

MIMORIADNE CENY

Monika Estera Danila (Cena riaditeľa ÚPV SAV) Teoretické lýceum                           J.G.Tajovského Nadlak, Rumunsko

Bianka Coniaricová (Cena starostu obce Sučany) SZŠ Gemelčička, Rumunsko

Linda Kleinová (Cena SNK) ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

ZLATÉ PÁSMO

Zuzana Lieskovská (1. miesto) ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Alexandra Danková  (2. miesto) ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec

Nina Krupová (3. miesto) CSŠ A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Ďalší umiestnení v zlatom pásme:

Zuzana Lenártová Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Jakub Überlauer ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

Martina Podžubanová Gymnázium P. Horova, Masarykova, Michalovce

Danka Dekretová SZŠ Gemelčička, Rumunsko

Petronela Lukáčová ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

STRIEBORNÉ PÁSMO

Peter Palášti ZŠ, Mierová 67, Želiezovce

Boris Pankovčin ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

Martina Ivančíková ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Denisa Dóžová ZŠ, Ul. J. Stampayho 928/76, Gbelce

Simona Bolcsóová ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 1191/8, Lučenec

Rút Maľaková ZŠ, Vrbov 266

Viktória Szabová ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

Dominika Bognárová Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Miriam Jackaninová Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

BRONZOVÉ PÁSMO

Kristína Frančáková Spojená škola, Centrálna 464,  Svidník

Natália Tarhajová ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany

Leo Hanzel ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Lukáš Luknár ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, Galanta

Tomáš Soľanka Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

Karolína Albertová ZŠ s MŠ, Banská ul. 116/7, Cinobaňa

Karolína Chodáková Gymnázium A. Bernoláka,Lichnerova 69, Senec

Adriána Repáňová ZŠ, Martinská 20, Žilina

Juliana Stračinová ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Patrik Turczek ZŠ, Mierová 67, Želiezovce

Andrej Židek ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava

Estera Čief ZŠ Julija Benešiča, Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, Chorvátsko

Anna Mosnáková ZŠ„Zmaj Jova Jovanovič“, Meštrovićeva 19, Beograd, Srbsko

Porota súťaže:

Drahoslav Machala (predseda)

Peter Jaroš

Etela Hessová

Eleonóra Petrovičová

Alica Šimková

Ľubica Janegová

Odborný garant súťaže:

Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV v Bratislave

OZNAČENIA
Share This