Súťaž v prednese poézie a prózy sa na 1. stupni uskutočnila 18.3.2008. V školskom kole sa zúčastnilo spolu 36 žiakov. V prednese poézie 19 žiakov, v prednese prózy 17 žiakov. Do súťaže sa zapojili všetky triedy, veľmi oceňujeme účasť prvákov.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

POÉZIA:
1.miesto – Matúš Orel, 2.B
2. miesto – Michal Mazáček, 2.B
3.miesto – Teresa Ferencová, 2.B; Paulína Hromeková, 1.B

PRÓZA:
1.miesto – Barbora Sirotová, 3.A
2.miesto – Evelyn Kurotová, 4.A, Alica Koverová, 4.A
3.miesto – Ondrej Klučka, 4.B, Ivana Kúdelová, 3.A

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Share This