Environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž sa tento rok konala 23.5., opäť v Zemianskej Olči. Nosnou témou tohto ročníka boli mokrade, voda a vodozádržné opatrenia na Žitnom ostrove. Preto bol aj súťažný deň stanovený na Svetový deň korytnačiek. Tento deň bol obohatený prednáškou o korytnačkách a účastníci súťaže mali možnosť vidieť naživo európsky aj africký druh korytnačky.

Otázky v súťaži boli z oblasti botaniky, zoológie a klimatických pomerov Žitného ostrova. Súťažiace – dievčatá Barborka z 9.A, Miška zo 7.A a Lucka zo 7.B museli absolvovať aj praktickú, poznávaciu časť z botaniky – určovanie rastlín. Vstupom do súťaže bola požiadavka zrealizovať adaptačné vodozádržné opatrenie – vybudovať dažďovú záhradu na školskom dvore. Naše žiačky túto úlohu plnili vo voľnom čase a teraz máme vedľa altánka krásnu dažďovú záhradku.

Dievčatá síce neobsadili prvé miesta, ale naučili sa mnoho nového, nabrali skúsenosti a tešia sa na ďalší ročník súťaže.

ODKAZ
Share This