V piatok, 14. 11. 2014, sa konala na slovenských školách súťaž iBobor. Súťažili žiaci 3. a 4. ročníka v kategórii Bobríci.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Z celkového počtu 61 prihlásených detí z I. stupňa našej školy, si vyskúšali svoje schopnosti riešiť logické úlohy 55 žiaci.
O necelý týždeň sa dozvieme ako sa im darilo. Na stránke vyhlasovateľa súťaže si budú môcť pozrieť každú úlohu a jej správne riešenie.
Všetkým držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie hodnotenie!

OZNAČENIA
Share This