V dňoch 7. a 8. 11. 2017 súťažili žiaci v on-line informatickej súťaži iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto školskom roku pribudla nová kategória Drobci, v ktorej súperili žiaci

  1. a 3. ročníka. V kategórii Bobríci si sily zmerali žiaci 4. ročníka.

V kategórii Drobci súťažilo 38 detí, z ktorých sa úspešne umiestnilo 15 žiakov.

V kategórii Bobríci súťažilo 22 žiakov, z ktorých bolo 9 úspešných riešiteľov.

OZNAČENIA
Share This