Do informatickej súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou iBobor sa zapojilo 19 žiakov 6.- 9. ročníka.

Dňa 10. novembra 2010 súťažilo 8 žiakov v kategórii Kadet pre 8. a 9. ročník. Všetci zúčastnení žiaci v tejto kategórii skončili ako úspešní riešitelia, najlepšie výsledky dosiahol Michal Šturc z IX. B.
Dňa 11. novembra 2010 prebiehala súťaž v kategórii Benjamín pre 6.- 7. ročník, v ktorej našu školu reprezentovalo 11 žiakov. Takisto všetci žiaci skončili ako úspešní riešitelia, najlepšie výsledky dosiahol Peter Velčický zo VII. B.

Share This