Dňa 13. 12. 2010 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B.

Po absolvovaní písomnej časti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) a ústnej časti (vizuálny podnet, ústna produkcia na neznámu tému) sa víťazom stal Anton Hošek z 9.A, ktorý zároveň postupuje do obvodného kola. Tonymu blahoželáme.

Share This