Čo je iBobor?

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2012/2013 sa konala súťaž v 22 krajinách: Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko a Ukrajina. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 522 958 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 • 1. septembra – 8. novembra 2013 do 12:00 – prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov – koordinátorov
 • 30. septembra – 9. novembra do 24:00 – koordinátori prihlasujú žiakov
 • 7. – 15. novembra – súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 11. – 15. novembra 2013 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori,
  • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,
  • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,
  • štvrtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni,
  • piatok 15. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci.

 

Share This