Naši žiaci sa v rámci projektu Svet okolo nás zúčastnili na netradičnej a zaujímavej projekcii India – farby Orientu.

Forma, ktorú zvolili autori tejto projekcie, bola veľmi pútavá, fascinujúca a poučná.

India je rôznorodá nielen z hľadiska prírody – nájdeme tu majestátne Himaláje s vrchmi pokrytými snehom, vyprahnuté púšte, kde nezaprší aj niekoľko rokov, úrodné nížiny riek Gangy a Indusu, okolo ktorých vznikali staroveké civilizácie, ale predovšetkým sa vyznačuje 
kultúrnou, náboženskou a jazykovou rôznorodosťou.

Indický subkontinent je domovom viac, ako jednej miliardy ľudí, čo robí z Indie druhú najľudnatejšiu krajinu na svete. Indické obyvateľstvo tvorí zmes etnických skupín a od to ho sa odvíja aj ich duchovný život.

Indická divočina je fascinujúca a neobyčajne pestrá. Bohužiaľ, veľké množstvo druhov je ohrozených človekom a zvieratá boli vytlačené do rezervácií, aby ustúpili narastajúcim nárokom ľudí na pôdu, vodu a ďalšie zdroje. Slony a byvoly sú často využívané ako ťažné zvieratá na nosenie nákladov, alebo sú využívané pre turistické účely.

Projekcia bola ukončená diskusiou a moderátormi a autormi zároveň.

Share This