Naša škola sa zapojila do súťaže iBobor v kategóriách Benjamíni pre 6. a 7. ročník a Kadeti pre 8. a 9. ročník. Súťažiť bude 17 žiakov.

 

Termín
streda 10. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Kadeti
štvrtok 11. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Benjamíni

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Share This