Deti z čitateľského krúžku sa zúčastnili na exkurzii v tlačiarni VERSUS a.s.

Našich žiakov čakalo príjemné privítanie, prezreli si tlačiarenské a expedičné priestory. Pútavou formou sa oboznámili so spôsobom tlače novín a časopisov. Na pamiatku im zamestnanci vyrobili tlačovú formu, ktorej sa deti veľmi potešili.

OZNAČENIA
Share This