Žiaci deviateho ročníka absolvovali komentovaný program venovaný osudom preživších holokaustu. Program bol zameraný na Bratislavu a jej židovských občanov a rámcovaný prvými protižidovskými opatreniami až po ich deportáciu do nemeckých pracovných a koncentračných táborov.
Online webinár „iWalks“ a následnú diskusiu organizovala Nadácia Milana Šimečku.
Share This