Začiatok nového kalendárneho roka býva zvyčajne časom, kedy malí predškoláci prichádzajú do základných škôl na zápis.

O to, aby bol slávnostný deň pre budúcich školákov krásnym zážitkom, sa postarali aj deti zo školského klubu. Strihali, lepili, skladali z papiera a obrázkov a pripravili veľa darčekov, aby potešili svojich nových spolužiakov. Veď aj ony si ešte pamätajú, akú radosť mali v tento deň.

 

OZNAČENIA
Share This