Aj v júni bolo v našej materskej škole veselo. Naučili sme sa nové veci a prežili neopakovateľné chvíle.

Jún je posledný mesiac školského roka, kedy sa všetky deti lúčia so svojou školou a odchádzajú na prázdniny. Prvý júnový deň je však pre deti najslávnostnejší, lebo majú svoj sviatok – Medzinárodný deň detí.

Naše Sovičky si MDD užili na dvore, na ktorý ich priviedla mašličková cestička. Na jej konci našli poklad plný prekvapení. S prekvapeniami sa mohli hneď na dvore pohrať a s veľkou radosťou si ich zobrať domov.

Mravčekovia sa v svoj slávnostný deň vybrali na vychádzku do Grasalkovičovej záhrady pri Prezidentskom paláci, kde na nich čakalo prekvapenie vo forme darčekov, s ktorými si užili veľa zábavy. Deti sa z darčekov veľmi tešili a vyšantili sa do sýtosti.

Na druhý deň deti s pani učiteľkami zaviezol autobus na farmu Abeland, ktorá bola plná hospodárskych zvieratiek a zaujímavých domčekov s rôznymi remeselníckymi pomôckami. Pretekal cez ňu potôčik, v ktorom sa kúpali kačky a húsky. So zvieratkami sa deti rady zoznámili, sledovali ich pri svojich hrách a všeličo zaujímavé sa o nich dozvedeli.

Z DAPHNE deti prišla v júni do materskej školy navštíviť víla Moravienka, ktorá im priblížila život zvieratiek v okolí rieky Moravy a porozprávala im o rôznych prírodných zaujímavostiach.  Deti so záujmom počúvali a s radosťou napodobňovali rôzne zvieratká a vtáčiky.

Ku koncu mesiaca jún pani učiteľky z II. triedy pripravili pre deti Rozlúčku s predškolákmi, pri ktorej im odovzdali darčeky na pamiatku na materskú školu. Zavolali si na pomoc aj hercov, s ktorými deti vyrobili plošné bábky a zahrali si s nimi divadielko Popolvár. Deti mali obrovský zážitok a odchádzali domov šťastné a plné dojmov.

OZNAČENIA
Share This