Naši siedmaci cestovali za zážitkami do Zlína v susednom Česku. Ich kroky smerovali do zlínskej ZOO, v ktorej sa stretli s množstvom druhov exotických zvierat. Veľkým zážitkom bolo kŕmenie rají a úzky kontakt s nimi. Zaujímavosťou bolo, že ZOO je rozdelená do jednotlivých kontinentov, kde sa stretli s austrálskymi klokanmi, africkými slonmi, juhoamerickými kapybarami, tuleňmi, ale aj ťavami a tigrami.

Žiaci sa mohli previesť aj vláčikom, ktorý ich previedol všetkými oblasťami.

Našu výpravu sme ukončili v neďalekom historickom zámku Lešná, ktorým nás sprevádzala pani sprievodkyňa a ponúkla nám množstvo zaujímavostí.

Share This