Dňa 11. 02. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa na ňom víťazi obvodných kôl z Bratislavského kraja.
V krajskom kole sme aj tento školský rok mali svojho zástupcu.
V kategórii 1A zastupoval obvod Bratislava 1 víťaz jeho obvodného kola – náš žiak PETER BELANSKÝ zo 6. A triedy.

Súťažiaci si museli tradične zmerať svoje sily v písomnej aj ústnej časti a tak dokázať svoje schopnosti počúvať, čítať po nemecky , gramatické vedomosti ako aj vynaliezavosť vo vymýšľaní príbehu  k obrázku, či vo voľnom rozhovore s porotou na zadané témy.

Peter obstál veľmi dobre a v silnej konkurencii obsadil v kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) konečné 4. miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

Share This