V decembri 2015 bola našej škole zapožičaná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920). Výstavu, ktorú pripravila Nadácia M. R. Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave nám prišli osobne otvoriť PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV a PhDr. Ferdinand Vrábel z Ústavu politických vied SAV a Československej obce legionárskej.

Výstava bola zameraná na obdobie I. svetovej vojny, účasť Slovákov a Čechov v odboji a osobu M. R. Štefánika a jej zásluhy na vybudovaní Československej republiky.  Po otvorení výstavy zotrvali žiaci a učitelia v diskusii o čs. légiách a odboji s Dr. Vrábelom a Dr. Pekníkom.

OZNAČENIA
Share This