V marci sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci, víťazi okresného kola súťaže. Získali 2 medailové umiestnenia.

Súťažné úlohy boli náročné, žiaci riešili písomné testy, ktoré preverili ich vedomosti z lexiky, kulturológie, gramatiky, porozumenia čítaného a písaného textu. Ústna časť súťaže bola zameraná na opis umeleckého diela. Nakoniec sa súťažiaci zúčastnili na besede na tému Ochrana prírody.

Umiestnenie našich žiakov je vynikajúce. Gabriela Kapušová vyhrala kategóriu A2 a postupuje do celoslovenského kola súťaže. V kategórii A1 šiestak Peter Velčický, ktorý po prvýkrát zabojoval v náročnej súťaži, obsadil 3. miesto. Obom žiakom blahoželáme.

OZNAČENIA
Share This