Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili na výtvarnej súťaži Maľovanie s Envidomom, kde získali 3. miesto. Svoje obrázky maľovali na staré práčky. Staré chladničky, práčky a iná použitá už nepotrebná biela technika patrí do zberných dvorov, nie na čierne skládky. Prírodu si musíme chrániť aj pre ďalšie generácie.

OZNAČENIA
Share This