súťaž v udalostiach:

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2019

  18. jun 2019    Udalosť    2. stupeň   14. 7. 2019

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom ... čítať ďalej

Hovorme o jedle 2016

  21. oct 2016, 12:15 pm    Úspechy    Celá škola   21. 10. 2016

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle, ktorý sa uskutočnil v týždni od 10. do 16.októbra 2016. Starší žiaci si vybrali súťažno-vzdelávaciu aktivitu HOVORME O JEDLE - Sleduj informácie na obale potravín a Prečo kupovať slovenské potraviny. Mladší žiaci sa zapojili do  výtvarnej súťaže ... čítať ďalej

Vianočná pohľadnica

   Úspechy    ŠKD   18. 12. 2015

Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný Nový rok, patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli ... čítať ďalej

Súťaž v pexese

   Udalosť    ŠKD   19. 10. 2015

V školskom klube sme pre našich prvákov pripravili súťaž v pexese.Bola zameraná na rozvoj pamäti a šikovnosti. Deti súťažili s veľkým nasadením. Na záver sme vyhodnotili najlepších súťažiacich. Tí ktorí nevyhrali, nezostali smutní, pretože sa dobre zabavili pri spoločenskej hre. ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   4. 6. 2013

Vynikajúce umiestnenie našich štvrtákov v náročnej súťaži "BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA".Do súťaže pod názvom "Rastliny a zvieratá našich lesov" sa zapojilo 14 detí. Po úspešnom zvládnutí školského kola (bolo rozdelené na časti Farebný les, Spiaci les a Zelený les) družstvo s najväčším počtom bodov postúpilo do obvodného ... čítať ďalej

Dopravná súťaž 2012

   Úspechy    Nezaradené   26. 6. 2012

Na konci školského roka sa na druhom stupni uskutočnila dopravná súťaž, ktorá preverila znalosti dopravných značiek našich žiakov.Výsledné poradie v súťaži:1. Daniel Šafář VII. B2. Ján Krošlák  V. B3. Dominik Havel VII. A4. Jakub Červenka V. A5. Dominika Rezeková VI. BPoradie tried:1. VIII. A2. V. B3. VI. B4. VII. B5. ... čítať ďalej

Ovocie a zelenina – mozaika

   Úspechy    Nezaradené   27. 5. 2011

Cieľom projektu Zdravá 5 bolo hravou a aktívnou formou informovať o význame ovocia a zeleniny pre zdravie. Ovocie a zelenina zdravo a hravo je aktuálny originálny kreatívny projekt, v ktorom si triedne kolektívy vytvárali zaujímavé mozaiky, vytvorené z ovocia a zeleniny. ... čítať ďalej

Súťaž v hláskovaní a spájaní slov

   Práce    ŠKD   5. 5. 2011

Pani vychovávateľky v školskom klube zorganizovali pre deti výnimočnú súťaž v hláskovaní a spájaní slov. Deti súťaž veľmi zaujala a nadchla. Nebolo dôležité kto zvíťazil, podstatné bolo to, že sa všetky deti spolu dobre zabavili. Preto sa cena ušla každému. ... čítať ďalej

Maľovanie s Envidomom

   Práce    2. stupeň   8. 4. 2011

Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili na výtvarnej súťaži Maľovanie s Envidomom, kde získali 3. miesto. Svoje obrázky maľovali na staré práčky. Staré chladničky, práčky a iná použitá už nepotrebná biela technika patrí do zberných dvorov, nie na čierne skládky. Prírodu si musíme chrániť aj pre ďalšie generácie. ... čítať ďalej

Európa v škole

   Úspechy    2. stupeň   11. 2. 2011

Tento rok sa uskutočnil 58. ročník medzinárodného projektu Európa v škole. Súťažilo sa v dvoch častiach - výtvarnej a literárnej. Z prvého stupňa sa zapojilo spolu 61 detí.Projekt Európa v škole každoročne  ponúka možnosť zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. ... čítať ďalej

Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

   Úspechy    1. stupeň   6. 5. 2010

Výborné umiestnenie našich žiakov v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.Víťazi školského kola súťaže Slávik Slovenska s veľkým úspechom reprezentovali našu školu v okresnom kole. Viktória Belayová z 2. B triedy získala v I. kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola. Anička Kolesárová zo 4.B triedy získala v ... čítať ďalej

Bratislavské metamorfózy 2010

   Úspechy    1. stupeň   4. 5. 2010

Každoročná súťaž v recitácii Hviezdoslavov Kubín, tento raz pod názvom Bratislavské metamorfózy.V súťažnej prehliadke poézie a prózy a detských recitačných kolektívov sa Viktória Belayová, žiačka 2.B triedy, umiestnila na 2. mieste v prvej kategórii krajského kola. Gratulujeme! ... čítať ďalej

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

   Úspechy    Celá škola   27. 4. 2010

20. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.Naši žiaci opäť ukázali svoj talent v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2010. Bol to už 20. ročník tejto súťaže, ktorej garantom je Peter Dvorský. Spolu 18 žiakov z 1. a 2. stupňa zaspievalo krásne slovenské ľudové piesne, ktoré si vyberali zo Spevníčkov. Súťažili v troch ... čítať ďalej

Pytagoriáda 1. stupeň

   Úspechy    1. stupeň   22. 4. 2010

Matematická súťaž Pytagoriáda sa uskutočnila aj v tomto roku.Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 3. ročníka a 17 žiakov zo 4. ročníka. V školskom kole, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2009, boli úspešní títo žiaci: Kategória P3: Adam Kadlec, Richard Rogožník, Jakub Červenka, Filip Toma, Ján Krošlák, Tomáš Zubčák, ... čítať ďalej

Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   14. 4. 2010

Gabriela Kapušová z VIII.B sa ako víťazka krajského kola zúčastnila na celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku v kategórii 2A. Gabika sa už od piateho ročníka zaujíma o ruský jazyk, o športové súťaže v Rusku, má rada ruské rozprávky, zapája sa do celoškolských akadémií a kultúrnych programov. Základy ruského jazyka ... čítať ďalej

Európa v škole

   Úspechy    1. stupeň   31. 3. 2010

Výtvarná a literárna časť súťaže Európa v škole. Literárna časť Jakub Červenka z 3.A sa so svojou literárnou prácou moderné prerozprávanie rozprávky O troch grošoch umiestnil v okresnom kole na 1. mieste v prvej kategórii. Zuzana Lieskovská zo 4.A obsadila v prvej kategórií 3. miesto. Obaja víťazi postupujú do celoslovenského ... čítať ďalej