Víťazkou celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska v I. kategórii sa stala naša žiačka z II.B triedy, Viktória Belayová.

Tento rok bol jubilejný, súťaž sa konala už po dvadsiatykrát. Po úspechu v školskom, obvodnom a krajskom kole Viki súťažila s víťazmi ďalších siedmich krajov Slovenska. Zaujala nielen prekrásnym spevom, ale aj milým, nebojácnym vystupovaním. Suverénne sa umiestnila na I. mieste. Večer po súťaži sme sa dozvedeli výsledky na prekrásnom galavečere, kde si s víťazmi jednotlivých kategórií zaspievali víťazi minuloročných kôl, ktorí sa hudbe venujú dodnes, napríklad Mirka Partlová a Mária Čírová. Garantom súťaže je operný spevák Peter Dvorský, ktorý sa nám prihovoril spolu s jej zakladateľom pánom Petrom Štilichom. Malí speváci si zaspievali s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Miroslava Dudíka. Sme hrdí na to, že sme vďaka Viktórii mohli byť súčasťou tejto veľkolepej oslavy ľudovej piesne a hudby vôbec. Prajeme Vikinke veľa  ďalších úspechov!

Share This