Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Boli rozdelené do piatich kôl, v každom kole bolo treba vyriešiť šesť úloh – z nich tri boli povinné a tri voliteľné. Na ich vyriešenie mali súťažiaci 3 týždne. Riešitelmi súťaže v školskom roku 2011/2012 boli Rebeka Jirsáková (V.B), Martin Spurný (VI.A), Benjamín Morvay (VII.A) a dvojica Filip M. Švorc, Ruben Lacina (VI.B).

OZNAČENIA
Share This