S piatakmi sme na hodine matematiky začali využívať prvky z Hejného metódy. K tomu nám poslúžili geodosky – plastové podložky na ktoré žiaci upínali gumičky podľa zadania. Keďže téma bola Rovnobežníky, vytvárali štvorce, obdĺžniky a rôzne rovnobežníky. Pri tejto aktivite sa rozvíjali manuálne zrušnosti, práca v skupine a kooperácia.

Share This