Tento týždeň sa v našej škole uskutočnil medzinárodný projekt viedenskej Braintribe.org pod vedením Ph.D. Jeanette Műller, hlavnej iniciátorky celého projektu.

Jeanette Műller je konceptuálna umelkyňa a politická vedkyňa, ktorej práca spája vedu, umenie a výskum. Jej práca je zameraná na tvorivú spoluprácu a budovanie dôvery medzi deťmi a dospelými z rôznych sociálnych a etnických prostredí.

Projekt „Science Grafitti“ sa úspešne konal v dielňach s deťmi na Koh Chang – thajskom ostrove blízko hraníc s Kambodžou, vo Viedni a teraz aj v našej škole.

Podstatou celého projektu je zistiť , či sa rovnaké symboly nachádzajú na plátnach detí v rôznych krajinách. Cieľom bolo porovnávať jednotlivé symboly, ich zhodu či nezhodu s myslením detí, ktoré žijú v odlišnom prostredí, v inej kultúre a životných podmienkach (t.j. interkultúrne učenie).

Celému projektu predchádzal motivačný rozhovor, ktorý s deťmi viedli Jeanette Műller a Hans Kulisch. Deti zobrazovali svoje predstavy a nápady vo vlastnom symbole, nakreslili ho na výkres a vystrihli. Zhotovené šablóny použili ako podklad na plátno, ktoré potom nastriekali farebnými sprejmi pod vedením Marcosa Varelu, experta na grafitti. Posledným krokom celého projektu bolo spájať symboly fixkami a hľadať, či majú niečo spoločné. Na záver mohli deti svoje plátno porovnať s prácami detí z Thajska a Rakúska. Viedenský tím bol veľmi spokojný s aktivitou , kreativitou a tvorivým prístupom našich detí. Obdivovali ich nadšenie.

Snahou Braintribe.org je , aby svetový projekt získal aj mediálnu odozvu.

OZNAČENIA
Share This