Aj v tomto školskom roku sme privítali v triedach prvých ročníkov rodičov našich žiakov. Metodický deň v I.B sa konal dňa 25.januára 2018 a v I.A 26. januára 2018. Pani učiteľky sa snažili spolu s deťmi ukázať rodičom tradičné i tvorivé spôsoby vyučovania na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Ako každý rok, atmosféra bola príjemná a rodičia odchádzali s úsmevom na perách, že ich ratolesti sú v dobrých rukách. Vyjadrili spokojnosť, že mohli svoje deti vidieť pri ich práci v škole.

OZNAČENIA
Share This