V prvom ročníku sa konal metodický deň – príležitosť pre rodičov vidieť svoje dieťa na vyučovaní.

Na začiatku sme privítali rodičov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sa už prváci naučili z matematiky a slovenského jazyka. Pani učiteľky počas týchto dvoch hodín vysvetľovali metódy a formy, ktoré pri výuke použili, aby rodičov usmernili  v domácej príprave na vyučovanie. Deti ukázali, akí sú z nich šikovní žiaci, že vedia byť už v mnohých činnostiach samostatné. Rodičia odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. Táto možnosť sa im páčila a ocenili obetavú prácu pedagógov v prvom ročníku.  

OZNAČENIA
Share This