Zahraniční študenti, ktorí u nás strávili týždeň v rámci projektu Educate Slovakia, poslali organizátorom projektu svoje názory na našu školu. Ako vnímali našu školu, si môžete prečítať:

Hallo !

My name is Dali, i was at your school „ZáKlandá škola..D.r Milana hodžu“ „Educate Slovakia“ project as a teacher for one week from 19.05.2014 till 23.05.2014, i want to thank all the teachers of your school and specialy the administration whom was so helpful and welcoming for us and gave us all what we need to teach your awsome smart students whom also was so friendly and welcoming, it was a great experience that i had the honor o teach in your school, and personaly i was so stressed at the beginning but since the first day i saw how professional and helpful the administration and the teachers and from experience in your country and in your school Slovakian pepole are the most friendly pepole i ever met….Thank You so much for that opportunity to teach in your school about my country it was honor for me and an unforgettable experience…

Best Regards….

Ahoj,volám sa Dali a bol som u Vás v škole (ZŠMH) ako učiteľ v rámci programu „Educate Slovakia“. Strávil som tu jeden týždeň od 19.5.2014 do 23.5.2014 a chcel by som sa poďakovať všetkým učiteľom Vašej školy, no hlavne za organizáciu, ktorá bola veľmi nápomocná, vďaka ktorej sme mali všetko, čo sme potrebovali k samotnému učeniu Vašich nesmierne šikovných žiakov, ktorí boli taktiež priateľskí a otvorení. To, že som mal česť učiť na Vašej škole, bola úžasná skúsenosť. Na začiatku som bol veľmi vystrašený, ale po prvom dni, keď som videl ako profesionálne je všetko zorganizované, som sa upokojil. Po tejto skúsenosti vo vašej škole môžem povedať, že Slováci sú Tí najpriateľskejší ľudia, akých som kedy stretol.
Ešte raz ďakujem za možnosť učiť u Vás o svojej krajine, bola to pre mňa česť a nezabudnuteľný zážitok.
S pozdravom…

Dali

 

……..

At first, I would like to say that this week in the school was amazing for me. I was expecting to arrive in one small school with just a few students. In addition, I was not expecting a good public school. However, when I arrived at ZSMH, I noticed how good this school was. I do not know if you know, but unfortunately, the public education in Brazil is very bad, the students they do not have the opportunity to have a good education; they do not learn foreign languages. That is why I got very surprised when I saw the students at ZSMH learning not only English, but also French, German and Russian. I truly believe that this school is making the difference for the future of the students who study there. In this way, I just can say that my experience at ZSMH was amazing; I had the chance to meet nice teachers, students and employees who works in this school. Unfortunately, I am not a teacher, I am having this experience in schools because I believe that when the kids and teenagers learn about different cultures and countries, they become smarter, sensitive to new cultures and people and, specially, they start to see that the world as big and with amazing opportunities. At last, I would like to thank you for provide me this awesome experience in this school, also to say that the students were very nice and some of them very kind with me, and make sure that I will never forget this school. Also, the food was really good, thank you for the small lunches during the mornings, thank you for the warm gift that you gave me in my last day. Thank you very much one more time.

V prvom rade by som chcel povedať, že tento týždeň v škole bol pre mňa úžasný. Očakával som, že sa ocitnem v škole s pár žiakmi, a nie ešte v takej dobrej štátnej škole. Avšak, až keď som sem došiel, uvedomil som si, aká dobrá naozaj je . Neviem, či tušíte, ale nanešťastie verejné školstvo v Brazílii je na veľmi zlej úrovni, žiaci nemajú vytvorené podmienky pre dobré vzdelávanie a neučia sa cudzie jazyky. Preto som bol veľmi prekvapený, že vaši žiaci sa učia nielen angličtinu, ale aj francúzštinu, nemčinu a ruštinu. Skutočne verím, že táto škola znamená pre svojich žiakov zmenu do budúcnosti. Môžem preto povedať, že moja skúsenosť tu vás bola prekvapivá. Mal som možnosť stretnúť príjemných učiteľov, žiakov a zamestnancov školy, ktorí tu pracujú. Napriek tomu, že nie som učiteľ, dostal som možnosť získať túto skúsenosť, pretože verím, že keď sa deti a mládež učí o cudzích kultúrach a krajinách, stávajú sa bystrejšími, citlivejšími voči novým kultúram a ľuďom a hlavne, učia sa vidieť svet obrovský s ohromnými možnosťami. Chcel by som teda poďakovať za poskytnutie tejto skúsenosti a povedať, že žiaci boli veľmi milí a srdeční a buďte si istí, že na vás nikdy nezabudnem. Jedlo, ktoré ste nám ponúkali ráno, bolo tiež výborné, ďakujem aj za darček, ktorý ste mi dali posledný deň. Ešte raz srdečná vďaka.

S pozdravom
Felipe Soares.

 

OZNAČENIA
Share This