Zahraniční študenti, ktorí u nás strávili týždeň v rámci projektu Educate Slovakia, poslali organizátorom projektu svoje názory na 4 bratislavské školy, v ktorých pôsobili. Ako vnímali našu školu, si môžete prečítať:

EDUCATE SLOVAKIA – Feedback from interns

Lucas Mattos Silva

Well, the first school was the best for sure. The teachers were really nice to us. We were beginners in this project, so it was really important to receive that support from them. The children are amazing, really talkative and interested in the presentations. I think, other thing that helped to be the best school was that we had more time with the same class. I played and chatted a lot with the children, that was really cool, too. And food … yumie. Food was good, probably the best school canteen ever. Well…it was the best school. I liked a lot to be there for one week.

Chris Kuo

I feel so glad to have them as the first school. The students dared to speak, dared to ask and dared to think! Although sometimes we had three classes with the same group of children I didn´t feel bored because they always had many things to share with me. As for the teachers, they are absolutely the best ones among the four schools.  They cared about our classes every day, talked to us and even gave us precious feedback, which was actually out of my expectations. And also, they have not bad lunch! Anyway, I liked it so much.

 

Ulfah Hanifah

Well, I think  it is the coolest school in Bratislava that I know. The teachers are really kind. They really took care of us. The students are smart, active. They are also cute! I love them and miss them. I liked when we were playing games. They always did gangnam style dance for me. J The food was the best compared with other schools. It was really nice to come and be part of that school. And the top was… the students wrote about us in the school magazine, it was so nice.

 

EDUCATE SLOVAKIA názory zahraničných študentov na prax v našej škole

Lucas Mattos Silva, Brazília

Prvá škola (t.j. naša) bola určite najlepšia. Učitelia k nám boli veľmi milí. Boli sme začiatočníci v tomto projekte, takže podpora z ich strany bola pre nás veľmi dôležitá. Deti boli úžasné, zhovorčivé a mali záujem o prezentácie. Myslím si, že ďalšia vec, ktorá prispela k tomu, že to bola najlepšia škola bola skutočnosť, že sme mali viac času na každú triedu. Veľa sme sa hrali a rozprávali s deťmi, bolo to super tiež.  A strava…. mňam. Strava bola dobrá, asi najlepšia školská jedáleň vôbec. Nuž… bola to najlepšia škola. Veľmi sa mi páčilo stráviť tam týždeň.

 

Chris Kuo, Tchaj-wan

Som rád, že som tam bol ako na prvej škole. Žiaci sa nebáli rozprávať, nebáli sa pýtať a nebáli sa myslieť! Aj keď niekedy sme mali tri hodiny s tou istou skupinou detí, nenudil som sa, pretože vždy mali veľa vecí, ktoré mi ukázali. Čo sa týka učiteľov, boli najlepší zo všetkých štyroch škôl. Zaujímali sa o naše vyučovanie každý deň, rozprávali sa s nami a dostali sme od nich spätnú väzbu, čo prekročilo všetky moje očakávania. A tiež, nemajú zlé obedy! Veľmi sa mi tam páčilo.

 

Ulfah Hanifah, Indonézia

Myslím si, že je to najlepšia škola v Bratislave, ktorú poznám. Učitelia sú veľmi milí.  Naozaj sa o nás starali. Žiaci sú múdri, aktívni. A tiež milí. Mám ich rada a chýbajú mi. Páčilo sa mi, keď sme sa hrali hry. Vždy mi tancovali tanec v štýle gangnam. J Strava bola najlepšia v porovnaní s ostatnými školami. Bolo to naozaj fajn prísť a byť súčasťou ich školy. A najlepšie bolo, že žiaci o nás napísali do školského časopisu. Bolo to milé.

OZNAČENIA
Share This