O tom, že našim žiakom sa darí nielen na vyučovaní, svedčia aj výsledky, ktoré dosahujú v predmetových súťažiach a olympiádach.

Naše úspechy v školskom roku 2006/2007

O tom, že našim žiakom sa darí nielen na vyučovaní, svedčia aj výsledky, ktoré dosahujú v predmetových súťažiach a olympiádach.

Hviezdoslavov Kubín :
Júlia Gablíková 7.B – 1. miesto v okresnom kole
3. miesto v krajskom kole
Laura Bolfová 8.A –  2. miesto v okresnom kole

Súťaž v tvorbe poézie bratislavských škôl v anglickom jazyku:
Miriam Fulmeková 6.B – 1. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku:
Lauren Ann Bucemi  9.B – 1. miesto v okresnom kole
3. miesto v krajskom kole
Natália Dragašičová 7.A – 2. miesto v okresnom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku:
Dominika Fischerová – 9.A – 3. miesto v okresnom kole

Olympiáda vo francúzskom jazyku:
Michaela Soukupová  7.A – 1. miesto v okresnom kole a 1. miesto
v krajskom kole
Natália Dragašičová  7.A – 2. miesto v okresnom kole
Ján Bečky  7.B – 3. miesto v okresnom kole
Eva Laciková  9.B – 1. miesto v okresnom kole
1. miesto v krajskom kole
6. miesto v celoslovenskom kole
Lenka Zajdenová 9.B –  2. miesto v okresnom kole
Noemi Csapaiová  8.A – 3. miesto v okresnom kole

Olympiáda v ruskom jazyku:
Gabriela Kapušová 5.B – 1. miesto v okresnom kole a 5. miesto
v krajskom kole

Matematická olympiáda:
Michaela Soukupová 7.A – úspešná riešiteľka okresného kola
Jakub Hanko 5.A – úspešný riešiteľ okresného kola
Marek Krátky 5.A – úspešný riešiteľ okresného kola
Ján Mýtny 9.B – úspešný riešiteľ okresného kola
Zuzana Takácsová 9.A – úspešná riešiteľka okresného kola
Natália Filová 9.A – úspešná riešiteľka okresného kola

Pytagoriáda:
Nikola Gonosová 6.A – úspešná riešiteľka okresného kola
Marek Skýva  5.B – úspešný riešiteľ okresného kola
Veronika Kintlerová 8.B – úspešná riešiteľka okresného kola

Matematický klokan:
V celoslovenskej súťaži sme mali 28 úspešných riešiteľov, z ktorých sa najlepšie umiestnili:
Barbora Holodová 7.A
Jakub Kokavec 8.A
Viktor Jablokov 8.B
Lukáš Cwiecek 9.B
Samuel Škoviera 7.A
Zuzana Takácsová 9.A
Dominika Fischerová 9.A
Richard Kakaš 7.B

Fyzikálna olympiáda:
Ján Mýtny 9.B – 3. miesto v okresnom kole
úspešný riešiteľ v krajskom kole
Tomáš Hason 9.A – úspešný riešiteľ okresného kola

Slávik Slovenska:
Nikola Gonosová  6.B – 1. miesto v okresnom kole
Zuzana Fischerová  8.A – 2. miesto v okresnom kole

Geografická olympiáda:
Jakub Hanko  5.A – 1. miesto v okresnom kole
Zuzana Takácsová  9.A – 5. miesto v okresnom kole
Michal Šturc  5.B – 7. miesto v okresnom kole
Vivien Horváth  6.B – 9. miesto v okresnom kole
Ján Miloslav Tazberík 6.A – 11. miesto v okresnom kole

Európa v škole – výtvarná časť:
Kolektív 7.A – 2. miesto
Pavla Barináková  9.A – 3. miesto
Sofia Töröková  8.A – 3. miesto
Barbora Sliepková 8.A – 3. miesto

IX. Bienále 2007 Výtvarné alternatívy Považská Bystrica:

Zvláštne ocenenie získali: Jana Búciová 6.B, Nikola Gonosová 6.B, Barbora Holodová 7.A, Martina Takáčová 6.A, Emma Fuchsová 7.A, Ines Dzurillová 6.A, Dominika Lukačovičová 6.A, Ľubomír Fischer 6.A.

Prečo som na svete rád/a :
Tamara Tomičová  8.A – 2. miesto v celoštátnej súťaži výtvarných prác

EXLIBRIS – XI. bienále výtvarných prác detí a mládeže v poľskom meste Žary:
Jana Búciová 6.B – ocenenie vo finále medzinárodnej prehliadky výtvarných prác

Majstrovstvá Slovenska v kulturistike dorastencov :
Peter Bargár 9.B – 8. miesto

Cezpoľný beh:
Alexandra Hollá  6.A – 1. miesto v regionálnom kole
Mário Vaško 6.A – 2. miesto v regionálnom kole
Andrej Pavlík 9.A – 2. miesto v regionálnom kole

Malý futbal:
Žiaci 7. – 9. ročníka – 3. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky:
Jakub Janečko 9.A – 3. miesto v okresnom kole
Družstvo žiakov 9.A (J. Janečko, T. Sedílek, T. Hason) – 2. miesto v okresnom kole

Ľahká atletika:
Andrej Pavlík 9.A – 2. miesto v okresnom kole – beh na 60 metrov
Júlia Gablíková 7.B – 3. miesto v okresnom kole – hod kriketovou loptičkou

Biologická olympiáda:
Kolektív 4.A – Michaela Belišová, Lucia Filová, Sára Paula Obrcianová, Petra Sliepková, Alexandra Škorupová – 1. miesto v okresnom kole

Kolektív 4.A – Silvia Neštepná, Klára Karmanová, Marek Kruľ, Samuel Majoroš, Juraj Pšenica – 2. miesto v okresnom kole

Bosákova desaťdolárovka:
Filip Hausleitner – 2. miesto v celoslovenskej súťaži

Share This