Prehľad úspechov našich žiakov:

Hodžov novinový článok 2011
Samuel Zeman – 3. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
Dominika Letková – umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
Kristína Gáspárová – umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
Barbora Gáspárová – čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži

Európa v škole – literárna časť
Ivana Kúdelová – 1. miesto v obvodnom kole súťaže, postup do krajského kola

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Kristína Kúdelová
– osobitná cena poroty v celoslovenskej literárnej súťaži

Hviezdoslavov Kubín
Viola Vaneková – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole súťaže

Šaliansky Maťko
Viktória Belayová – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole súťaže, postup do krajského kola

Just Like Me
Simona Masná – 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži v anglickom jazyku
Alexandra Trandžíková – 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Jakub Šimuni – 1. miesto v školskom kole, 4. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A
Karolína Gendiarová – 1. miesto v školskom kole, 5. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1B
Laura Jančová – 1. miesto v školskom kole, úspešné riešenie krajského kola súťaže v kategórii 1C

Olympiáda vo francúzskom jazyku
Laura Jančová – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v krajskom kole a úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže v kategórii 1A
Rebeka Zacharová – 2. miesto v školskom a 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A
Ema Dobišová – 3. miesto v školskom a 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A
Dominika Letková – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1B

Olympiáda v ruskom jazyku
Ostap Gorin – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole a 2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A3
Peter Velčický – 1. miesto v školskom kole a 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii A1
Tomáš Malinovský – 2. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii A1
Daniel Gonos – 3. miesto v školskom kole a 4. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii A1

Olympiáda v nemeckom jazyku
Kristína Gáspárová – 1. miesto v školskom kole a 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1B

Matematická olympiáda
Kristína Gondová – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii Z5
Júlia Michálková – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii Z5
Tomáš Zubčák – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii Z5
Adam Kadlec – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii Z5
Terézia Šramatá – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii Z5

Pytagoriáda
Simona Masná – úspešné riešenie obvodného kola súťaže b kategórii P6
Marián Meško – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P3
Tomáš Knepp – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P3
Adam Gábriš – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P3
Alma Šebestová – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P3
Dominik Hlaváčik – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4
Ján Šedivý – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4
Johana Čílliková – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4
Kristína Šoltésová – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4
Juraj Andráši – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P5

Matematický klokan
Adam Kadlec – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Filip Toma – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Martina Grančičová – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Leo Hanzel – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Jakub Šimuni – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Benjamín Morvay – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Ostap Gorin – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Michal Ferenčák – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Dominik Havel – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Dang Khoa Nguyen – úspešné riešenie celoslovenskej matematickej súťaže

MAKS
Rebeka Jirsáková – riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Martin Spurný – riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Ruben Lacina – riešenie celoslovenskej matematickej súťaže
Benjamín Morvay – riešenie celoslovenskej matematickej súťaže

iBobor
Juraj Andráši – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Martin Spurný – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Veronika Bódiová – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Martina Ivančíková – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Benjamín Morvay – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Erik Žáčik – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Benjamín
Henrieta Machotková – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Kadet
Zuzana Hlávková – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Kadet
Martin Goča – úspešné riešenie celoslovenskej informatickej súťaže v kategórii Kadet

Biologická olympiáda
Družstvo Sýkorky v zložení Kristínka Šoltésová, Violka Vaneková, Kristínka Hambálková a Emka Švecová – 1. miesto v školskom kole a 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii F

Hypericum –prírodovedno-environmentálna súťaž
Družstvo v zložení Martin Spurný, Alexandra Moran a Rebeka Luknárová – 2. miesto v celoslovenskej environmentálnej súťaži 

Geografická olympiáda
Tomáš Zubčák – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole a postup do krajského kola súťaže v kategórii I
Zuzana Lieskovská – 1. miesto v školskom kole a úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii H
Martin Spurný – 2. miesto v školskom kole a úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii H
Daniel Gonos – 1. miesto v školskom kole a úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii F

Dejepisná olympiáda
Daniel Beutelhauser – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole a postup do krajského kola súťaže v kategórii D Dang Khoa Nguyen – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii C

Poznaj Staré Mesto
Ján Šedivý – 1. miesto v dejepisnom projekte bratislavskej mestskej časti Staré Mesto

Európa v škole – výtvarná časť
Martina Grančičová – 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 10 – 12 rokov
Rebeka Luknárová – 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 10 – 12 rokov
Jakub Šimuni – 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 13 – 15 rokov
Martina Grančičová a Paulína Hromeková – 2. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii kolektívov

Chemická olympiáda
Jakub Šimuni – 2. miesto v obvodnom kole a úspešné riešenie krajského kola súťaže
Kristína Gáspárová – 5. miesto v obvodnom kole súťaže
Samuel Gonos – 7. miesto v obvodnom kole súťaže
Dang Khoa Nguyen – 8. miesto v obvodnom kole súťaže
Goča Martin – 12. miesto v obvodnom kole súťaže

Ľahká atletika
Klára Karmanová – 1. miesto v obvodnom kole súťaže

Beh olympijského dňa
Klára Karmanová – 1. miesto v obvodnom kole súťaže
Ján Krošlák – 2. miesto v obvodnom kole súťaže
Paulína Hromeková – 3. miesto v obvodnom kole súťaže

Basketbal
Družstvo chlapcov – 1. miesto v obvodnom kole súťaže

Stolný tenis
Daniel Gonos – 2. miesto v obvodnom kole súťaže
Peter Večický – 2. miesto v obvodnom kole súťaže
Daniel Beutelhauser – 2. miesto v obvodnom kole súťaže

Kinderiáda
Peter Kačaba – 1. miesto v obvodnom kole súťaže
Juraj Hraško – 2. miesto v obvodnom kole súťaže

McDonald´s CUP 2012
Futbalové družstvo 1. stupňa – 2. miesto v obvodnom kole súťaže

Cezpoľný beh
Klára Karmanová – 1. miesto v obvodnom kole cezpoľného behu
Laura Jančová – 1. miesto v obvodnom kole cezpoľného behu

Ľahká atletika
Klára Karmanová – 3. miesto v krajskom kole ľahkej atletike v disciplíne beh na 800 metrov

Share This