Úspechy našich žiakov v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2013/2014

Olympiáda v anglickom jazyku

Ján Krošlák – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A1

Marek Pecháň – 2. miesto v školskom kole, 9. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii A1

Daniela Mozolová – 3. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A1

Ema Dobišová – 1. miesto v školskom kole, 7. miesto v obvodnom kole  v kategórii A2

Alsa Muslija– 2. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A2

Jakub Šimuni – 3. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A2

Sofia Ružičková – 3. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A2

Gréta Jajcayová – 1. miesto v školskom kole, Čestné uznanie v krajskom kole v kategórii 1C

Athéna Koskay – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii 1C

Šimon Mydliar – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii 1C

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Gréta Jajcayová – 3. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A1

Veronika Bódiová – Čestné uznanie v krajskom kole v kategórii A2

Juraj Bystrianský –3. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1C

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Michaela Satmáryová – 1. miesto v školskom kole , 2. miesto v obvodnom kole súťaže – kategória C

Benjanín Morvay – 2. miesto v školskom kole súťaže

Simona Masná – 2. miesto v školskom kole súťaže

Tereza Kočišová – 3. miesto v školkom kole súťaže

Olympiáda v ruskom jazyku

Silvia Nemcová – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A1

Kristína Kollerová – 2. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A1

Alexandra Bednárová – 3. miesto v školkom kole súťaže v kategórii A1

Valerija Rezničenko – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A3

Egor Shveygert – 1. miesto v školskom kole súťaže v kategórii A3

Filip Nemček – Čestné uznanie v krajskom kole súťaže v kategórii A1

Michal Berta – 2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A2

Valerija Rezničenko – 2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A3

Olympiáda v nemeckom jazyku

Adam Kadlec – 1. miesto v školskom kole a 6. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A

Martina Grančičová – 2. miesto v školskom kole súťaže v kategórii 1A

Richard Rogožník – 3. miesto v školkom kole súťaže v kategórii 1A

Matematická olympiáda

Gréta Jajcayová – úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Juraj Andráši – úspešný riešiteľ v okresnom kole

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Michaela Satmáryová – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole

Benjamin Morvay – 2. miesto v školskom kole

Simona Masná – 2. miesto v školskom kole

Terézia Kočišová- 3. miesto v školskom kole

Chemická olympiáda

Jakub Šimuni – 4. miesto v okresnom kole

Martin Spurný – 7. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Ester Hlaváčiková – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Matej Čillik – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Daniel Balko – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Martin Užák – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Martin Horn – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Tomáš Knepp – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Matej Čilík – 1. miesto v školskom kole , 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Adina Šmídová – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Tatiana Plavecká – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Hilda Krupková – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Gréta Jajcayová – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Simona Masná – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole – kategória E

Sergio Kováč – 2. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória F

Geografická olympiáda

Radoslav Brunovský – 1. miesto v školskom kole

Martina Ivančíková – 2. miesto v školskom kole

Peter Šály – 3. miesto v školskom kole

Adam Kadlec – 1. miesto v školskom kole

Kristína Gondová – 2. miesto v školskom kole

Filip Škorec – 3. miesto v školskom kole

Simona Masná – 3. miesto v školskom kole

Markus Blahuta – 1. miesto v školskom kole

Ema Dobišová – 2. miesto v školskom kole

Sofia Okoličányová – 1. miesto v školskom kole

Martin Figer – 2. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Martin Kačáni – 3. miesto v školskom kole

Adam Gábriš – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Tomáš Knepp – 2. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Natália Gašparovská – 3. miesto v školskom kole

 

Dejepisná olympiáda

Jakub Šimuni – 1. miesto v školskom kole súťaže – kategória C

Radoslav Brunovský – 2. miesto v školskom kole súťaže  – kategória C

Dávid Podhradský – 3. miesto v školskom kole súťaže, úspešný riešiteľ v okresnom kole – kategória C

Benjamín Morvay – 4. miestov v školskom kole súťaže – kategória C

Rebeka Luknárová – 1. miesto v školskom kole súťaže – kategória D

Markus Blahuta – 2. miesto v školskom kole súťaže – kategória D

Martin Spurný – 3. miesto v školskom kole súťaže – kategória D

Adam Kadlec – 1. miesto v školskom kole súťaže – kategória E

Rebeka Lacinová – 2. miesto v školskom kole súťaže – kategória E

Filip Škorec – 3. miesto v školskom kole súťaže – kategória E

Kristína Gondová – 4. miesto v školskom kole súťaže – kategória E

Ján Šedivý – 1. miesto v školskom kole súťaže – kategória F

Matematická olympiáda

Gréta Jajcayová –  úspešná riešiteľka v obvodnom kole

Juraj Andráši – úspešná riešiteľka v obvodnom kole

Technická olympiáda

Samuel Zeman – 1. miesto v krajskom kole – kategória A, postup do celoštátneho kola

David Bačík- 1. miesto v obvodnom kole – kategória A, postup do celoštátneho kola

Hodžov novinový článok 2014

Zuzana Lieskovská –  1. miesto v zlatom pásme v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Martina Ivančíková – strieborné pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Leo Hanzel – bronzové pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Juliana Stračinová – bronzové pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Linda Kleinová – mimoriadna cena SNK

Hviezdoslavov Kubín

Tomáš Olejár – 1. miesto v školskom kole v prednese prózy, 2. miesto v obvodnom kole v 1. kategórii

Klaudia Považanová – 2. miesto v školskom kole v prednese prózy v 1. kategórii

Adam Mamrák – 2. miesto v školskom kole v prednese prózy v 1.kategórii

Hana Sláviková – 3. miesto v školskom kole v prednese prózy v 1.kategórii

Laura Miglierini-  3. miesto v školskom kole v prednese prózy v 1.kategórii

Samuel Godál – 1. miesto v školskom kole v prednese poézie, 3. miesto v obvodnom kole v 1.kategórii

Matúš Hromek – 2. miesto v školskom kole v prednese poézie v 1.kategórii

Monika Chomová- 3. miesto v školskom kole v prednese poézie v 1.kategórii

Hana Juríčková – 3. miesto v školskom kole v prednese poézie v 1.kategórii

Indrišek – 1. miesto v školskom kole súťaže v II. kategórii – próza

Anna Cvrkalová – 2. miesto v školskom kole súťaže v II. kategórii – próza

Gréta Jajcayová – 3. miesto v školskom kole súťaže v II. kategórii – próza

Marián Meško – 1. miesto v školskom kole súťaže v II. kategórii – poézia

Gabriela Michálková – 2. miesto v školskom kole v II. kategórii – poézia

Teodor Vančo – 3. miesto v školskom kole v II. kategórii – poézia

Zuzana Lieskovská – 1. miesto v školskom kole v III. kategórii – próza

Adam Kadlec – 1. miesto v školskom kole v III. kategórii . poézia

Šaliansky Maťko

Tomáš Olejár – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole, 2. miesto v krajskom kole  súťaže v 1. kategórii

Kristína Kralovičová – 2. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Hana Sláviková – 3. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Daniela Mozolová – 1. miesto v školskom kole súťaže v 3. kategórii

Adam Kadlec – 2. miesto v školskom kole súťaže v 3. kategórii

Anna Cvrkalová – 3. miestov v školskom kole súťaže v 3. kategórii

Adam Gábriš – 2. miesto v školskom kole v 2. kategórii

Barbora Vajdová – 3. miesto v školskom kole v 2. kategórii

Spievam po francúzsky

Veronika Vargová – 3. miesto v krajskom kole

Lucia Lehotová – 3. miesto v krajskom kole

 

Poznaj Staré Mesto

Adam Gábriš – 1.miesto v obvodnom kole

Markus Blahuta – 1. miesto v obvodnom kole

Slávik Slovenska

Lujza Michalková – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole kategória 1

Benjamin S. Davidson – 2. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Stela Šoltésová – 2. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Adam Sklenár – 3. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Ján Kyselica- 3. miesto v v školskom kole v 1. kategórii

Natália Sirotová –1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole kategória 2

Barbora Medveďová – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole kategória 3

Európa v škole

Literárna časť – kategória 10 -12 rokov

Rudolf Turček – 1. miesto v školskom kole

Noemi Šicková – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 1, individuálne práce

Anna Cvrkalová – 2. miesto v školskom kole

Erik Rusnák – 2. miesto v školskom kole

Alexander Filip Gross – 3. miesto v školskom kole

Alexandra Csoltiová – 3. miesto v školskom kole

Umelecká časť – kategória 10-12 rokov

Soňa Hluchová – 1. miesto v školskom kole

Teodor Vančo – 1. miesto v školskom kole

Kolektívne práce

Renée Krajčová, Laura Repašová – 1. miesto v školskom kole

Emma Kolínková, Kristína Hambálková, Simona Šulíková, Natália Sirotová, Natália Gašparovská, Júlia Mišíková – 1. miesto v školskom kole

Multimediálne práce

Marcela Kravčíková, Anna Cvrkalová, Sofia Okoličányová – 1. miesto v školskom kole

Alex Filip Gross, Dávid Dobiáš, Rastislav Mackovich – 1. miesto v školskom kole

Literárna časť – kategória 13 -15 rokov

Martina Ivančíková – 1. miesto v školskom kole

Zuzana Lieskovská – 2. miesto v školskom kole

Lucia Gunišová – 3. miesto v školskom kole

Umelecká časť – kategória 13-15 rokov

Adam Kolčák – 1. miesto v školskom kole

Marek Pecháň – 2. miesto v školskom kole

Rebeka Lacinová – 3. miesto v školskom kole

Kolektívne práce

Viktória Tahotná, Viktória Čermáková, Lujza Fabianová, Martina Grančičová, Paulína Hromeková – 1. miesto v školskom kole

Nina Belicová, Barbora Medveďová – 2. miesto v školskom kole

Sebastian Jakabčin, Richard Rogožník, Oliver Šimonovič – 3. miesto v školskom kole

Multimediálne práce

Dominik Vaško – 1. miesto v školskom kole

Pytagoriáda

Matúš Penkala – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole kategória P3

Ema Hanzelová – 2. miesto v školskom kole kategória P3

Matej Uhliarik –  3. miesto v školskom  kategória P3

Matej Čillik –  1. miesto v školskom  kategória P4

Eduard Ďurkáč –  2. miesto v školskom  kategória P4

Hugo Pikaly –  3. miesto v školskom  kategória P4

Marián Meško – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P5 – 3. miesto

Tomáš Knepp – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P5 – 7. miesto

Gréta Jajcayová – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P5 – 5. miesto

Šimon Mydliar – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P5 – 8. miesto

Matematický klokan

Tomáš Knepp – školský šampión a úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Branislav Musala – úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Gabriela Michálková – úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Júlia Mišíková – úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Lenka Benčičová – úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Nicoloas Šembera – úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole

Matematický klokanko

Tomáš Strýček – 1. miesto v školskom kole Klokanko1

Daniel Mozolák – 2. miesto v školskom kole Klokanko1

Matúš Kovačič – 3. miesto v školskom kole Klokanko 1

Samuel Godál – 1. miesto v školskom kole Klokanko 2

Jakub Užák – 2. miesto v školskom kole Klokanko 2

Matúš Penkala – 1. miesto v školskom kole Klokanko 3

Matej Čillik – 1. miesto v školskom kole Klokanko 4

Maksík

Samuel Godál  – 1. miesto v školskom kole Maksík 2

Fabian Ličko – 1. miesto v školskom kole Maksík 2

Paulína Tessa Mrvová – 1. miesto v školskom kole Maksík 3

Laura Hurtová – 2. miesto v školskom kole Maksík 3

Matej Čillik – 1. miesto v školskom kole Maksík 4

Eduard Ďurkáč – 2. miesto v školskom kole Maksík 4

i – BOBOR- celoslovenská súťaž

Matej Čillik – 1. miesto v školskom kole

Jakub Šrámek – 1. miesto v školskom kole

Eduard Ďurkáč – 2. miesto v školskom kole

Juraj Vagovič – 3. miesto v školskom kole

David Blanco – 4. miesto v školskom kole

Hugo Hauskrecht – 5. miesto v školskom kole

Tereza Rajecová – 6. miesto v školskom kole

Lujza Michalková – 7. miesto v školskom kole

Matúš Mydliar – 7. miesto v školskom kole

Martin Užák – 7. miesto v školskom kole

Laura Miglierini – 8. miesto v školskom kole

Matej Uhliarik – 8. miesto v školskom kole

Soňa Horáčková – 8. miesto v školskom kole

Šimon Hudák –  9. miesto v školskom kole

Matúš Ušiak – 10. miesto v školskom kole

Kategória Bobrík

Gabriela Michálková – 1.miesto

Erik Duffek – 2. miesto

Šimon Mydliar – 2. miesto

Branislav Musala – 3. miesto

Júlia Mišíková – 4. miesto

Simona Lehoczká – 4. miesto

Jakub Ján Siváček – 4. miesto

Tomáš Knepp – úspešný riešiteľ

Gréta Lea Jajcayová – úspešný riešiteľ

Adam Gábriš – úspešný riešiteľ

Alex Kužlík – úspešný riešiteľ

Adam Danko – úspešný riešiteľ

Samuel Michal – úspešný riešiteľ

Peter Belanský – úspešný riešiteľ

Matej Čillik – úspešný riešiteľ

Lucia Šedivá – úspešný riešiteľ

Teodor Vančo – úspešný riešiteľ

Andrej Faraonov – úspešný riešiteľ

Kategória Benjamín

Juraj Andráši – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Martina Grančičová –  úspešná riešiteľka v celoštátnom kole

Tomáš Knepp – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Šimon Mydliar – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Marek Pecháň – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Thomas Davidson – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Luisa Ličková- úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Barbora Medveďová – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Branislav Musala – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Kategória Kadet

Jakub Šimuni – úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Všetkovedko celoslovenská súťaž

Ambróz Šulej – 6. miesto

Martina Ivančíková – úspešná riešiteľka v celoštátnom kole

Martin Spurný- úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Turnaj vo vybíjanej

Rene Krajčová  2. miesto v obvodnom kole

Laura Repášová 2. miesto v obvodnom kole

Daniela Mozolová 2. miesto v obvodnom kole

Veronika Vargová 2. miesto v obvodnom kole

Gréta Jajcayová 2. miesto v obvodnom kole

Vanesa Szabová 2. miesto v obvodnom kole

Natália Gašparovská 2. miesto v obvodnom kole

Laura Pavelková 2. miesto v obvodnom kole

Vanda Palkovičová 2. miesto v obvodnom kole

Júlia Mišíková 2. miesto v obvodnom kole

Florbal

Starší žiaci – 4. miesto v obvodnom kole

Mladší žiaci – 2. miesto v obvodnom kole

Stolný tenis

Adam Kadlec – 3. miesto v obvodnom kole

Martin Figer  – 3. miesto v obvodnom kole

David Dobiáš – 3. miesto v obvodnom kole

Volejbal

Michal Berta, Peter Šály, Erik Žáčik, Miroslav Boďo , Jakub Lovas, Filip Nemček – 2. miesto v obvodnom kole

Basketbal

Dominik Havel, MárioTekely, Filip Šamo, Samuel Hudec, Peter Majerčík, Dominik Skalička, Ruben Lacina, Filip Švorc, Peter Šály, Ján Burgr  – 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v krajskom kole 3. miesto v celoštátnom kole

Majstrovstvá v šachu

Ruben Lacina – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole

Rebeka Lacinová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole

Družstvo – 3. miesto v obvodnom kole

 

 

 

Share This