Naši žiaci sa zúčastnili na 47. ročníku chemickej olypiády.

Na túto náročnú súťaž sa pripravovali Martin Zubčák, Michal Šturc, Bruno Grznár, Daniel Krcho a Ivana Macková.

Po úspešnom absolvovaní školského kola postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo 24.3.2010. Spomedzi 14 súťažiacich zo staromestských škôl sa naši žiaci umiestnili na prvých miestach:

  • 1. miesto Martin Zubčák
  • 2. miesto Michal Šturc
  • 4. miesto Bruno Grznár
  • 7. miesto Daniel Krcho
  • 9. miesto Ivana Macková

Všetci naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme im a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Share This