Naši žiaci si pozreli dramatizáciu známej rozprávky – Kráska a zviera, kde víťazia najušľachtilejšie ľudské vlastnosti.

Túto rozprávku už žiaci poznali, niektorí si ju prečítali a na hodine SJL sme sa o nej rozprávali. Nadviazali sme na anglický text rozprávky Beauty and the Beast a pustili sme si pesničku, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Na konci hodiny si žiaci mali možnosť vyrobiť masky hlavných hrdinov a zahrali si známu záverečnú scénku z rozprávky.

Share This