Naši štvrtáci navštívili prírodovedné múzeum vo Viedni. Prezreli si výstavu zoologickej zbierky, ktorá predstavuje svet živočíšnej ríše počnúc mikroorganizmami až po cicavce a  nachádzajú sa v nej aj ohrozené alebo už vyhynuté druhy. 

Deti veľmi zaujalo aj mineralogicko-petrografické oddelenie s výstavou minerálov, drahokamov, rúd, kameňov a meteoritov a geologicko-paleontologická výstava, ktorá predstavuje skelety a preparáty pravekých zvierat, niektoré aj v ich životnej veľkosti. 

Unikátom prehistorickej zbierky je praveká soška Willendorfskej venuše, stará 25-tisíc rokov. Zaujímavé sú takisto zbierky oddelenia antropológie, botaniky, archív histórie vedy a planetárium.

Share This