Naši ôsmaci sa zúčastnili na zaujímavom bloku prednášok na pôde Biomedicínskeho centra SAV  pri príležitosti Týždňa vedy. Podujatie sa teší šírokému záujmu verejnosti a prináša netradičný pohľad na všedné veci. Prednášky boli venované zdravému životnému štýlu a prevencii niektorých civilizačných ochorení, ako napríklad obezite, kardio-vaskulárnym ochoreniam, ale aj faktorom, ktoré k nim prispievajú. Na konci prednáškového bloku mali žiaci môžnosť získať zaujímavé ceny. V druhej polovici podujatia sa presunuli k stanovištiam, ktoré sa venovali rovnakým témam v praktickej podobe.  Žiaci si mohli vyrobiť závitnicu DNA z gumených cukríkov, mohli si vyskúsať odseparovanie DNA z ovocia, odmerať si tlak, BMI, pokochať sa pohľadom na objekty pod mikroskopom a skĺbiť tak zábavu s poznaním.

OZNAČENIA
Share This