Piataci spoznávali písomné historické pramene, o ktorých sa učia na hodinách dejepisu, priamo u odborníkov – v Štátnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave.

Prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít spoznali staršie materiály na písanie (ručný papier a pergamen), vyhľadávali informácie v matričných knihách, čítali v starých mapách, skladali historické armálesy, túlali sa v labyrinte depotu a nakoniec si vyrobili vlastnú pečať.

Sme radi, že exkurzia sa u detí stretla s veľkým záujmom, ktorý milo prekvapil aj zamestnanov archívu.

Share This