Október je mesiac, ktorý je venovaný starším ľuďom.

Aj my sa každý rok snažíme trošku spríjemniť chvíle našim starčekom a starenkám v DD na Podjavorinskej ulici, pre ktorých sme v rámci ŠKD pripravili krátky program. Spev, tanec, recitácia a krásne slová v prítomných vyvolali radosť a úsmev na tvárach. Deti boli obdarené veľkým potleskom a poďakovaním.

A tak to má byť… Nesmieme na našich starkých zabúdať.

Share This