Dňa 28.5.2010 si žiaci 7.A a 8.A v rámci vyučovania nemeckého jazyka a témy Krajina, ktorej jazyk sa učím, prezreli vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu putovnú výstavu, ktorú pripravil Nemecký spolkový snem.

Výstava predstavovala modernú multimediálnu inštaláciu. Na ôsmich paneloch, ktoré pripomínali bývalý múr, sa prezentovalo 112 filmových úryvkov o historických udalostiach aj súkromné zábery z obdobia rokov 1949 až 1990. Ponuku textových a obrazových informácií dopĺňali zvukové asociácie. Na paneloch k jednotlivým skupinám motívov s názvami Rozdelenie, Povstanie, Múr, Vzbura, Všedný deň, Sloboda, Jednota a Berlínska prechádzka časom bola simulovaná história múru. Interaktívne texty voliteľné na dotykových obrazovkách popisovali jednotlivé udalosti nemeckých dejín na pozadí spoločenských a politických zmien v celej Európe.

OZNAČENIA
Share This