exkurzia v udalostiach:

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku

  2. jun- 4. jun. 2019    Udalosť    2. stupeň   10. 7. 2019

Naši ôsmaci a deviataci absolvovali trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Pripravený program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, Sukiennice (historickú tržnicu), najstaršiu krakovskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, kde si ... čítať ďalej

Exkurzia v Modre

  23. jun 2016, 8:00 am    Udalosť    Nezaradené   23. 6. 2016

IV.A bola na exkurzii v Modre. Navštívili Múzeum Ľ. Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sa oboznámili s národnou históriou a ľudovoumeleckými tradíciami. Žiakov sprevádzala dcéra Ignáca Bizmayera pani Monika Bezáková, ktorého diela sú vystavené v múzeu. ... čítať ďalej

Exkurzia v tlačiarni

   Udalosť    Nezaradené   28. 1. 2016

Dennodenne listujeme v knihách, učebniciach a časopisoch. Vieme akým spôsobom a kde vznikajú?Deti z II.A to už vedia. Navštívili tlačiareň, kde sa dozvedeli ako to všetko funguje. Zistili, že v dnešnej dobe sa veľmi využívajú rôzne stroje a počítače a o to to bolo pre ne zaujímavejšie. Nakoniec dostali aj darčeky, výrobky ... čítať ďalej

Hvezdáreň Hlohovec

   Udalosť    Nezaradené   9. 10. 2015

Žiaci štvrtého ročníka absolvovali exkurziu do Hvezdárne v Hlohovci.Projekcia spolu s výkladom sa deťom  veľmi páčila. Bolo to zaujímavé a poučné. Získané poznatky budú môcť využiť na hodinách prírodovedy v téme Vesmír. ... čítať ďalej

V prírodovednom múzeu

   Udalosť    Nezaradené   21. 5. 2015

V jedno májové dopoludnie sme sa vybrali do SNM, ktoré svojimi zbierkami (okolo 2,4 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá.Žiaci sa veľmi tešili. Na treťom poschodí si pozreli expozíciu Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme, ktorá je len malou ukážkou nesmiernej rozmanitosti foriem ... čítať ďalej

Exkurzia do Viedne

   Udalosť    2. stupeň   9. 1. 2015

Žiaci 8.A a 8.B triedy navštívili 10. 12. 2014 predvianočnú Viedeň.Prvou zastávkou nášho pobytu v hlavnom meste Rakúska bolo Technické múzeum (Technisches Museum Wien). Toto „zážitkové“ múzeum sa nachádza v krásnom objekte z obdobia secesie a na ploche cca 22 000 m2 ponúka priestor na výnimočné pohľady do sveta techniky. Na ... čítať ďalej

Exkurzia do Viedne

   Udalosť    2. stupeň   10. 12. 2013

Žiaci 8.A. a 8.B. sa zúčastnili na exkurzii vo Viedni. Videli Technické múzeum, ktorého mnohé exponáty si mohli žiaci vyskúšať. Po návšteve múzea sa presunuli na tradičné viedenské vianočné trhy. ... čítať ďalej

Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

   Udalosť    1. stupeň   21. 9. 2012

Naši štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci.Rozšírili a prehĺbili si vedomosti o vesmíre. Pozreli si rozprávkový film, učili sa orientovať na nočnej oblohe a ďalekohľadom pozorovali Slnko. Takto získané vedomosti si určite nadlho zapamätajú. ... čítať ďalej

Energia tretieho tisícročia

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2011

Žiaci šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Energia tretieho tisícročia, kde si mohli vyskúšať výrobu energie "na vlastnej koži". Spoznávali alternatívne zdroje energie pomocou zaujímavých exponátov. ... čítať ďalej

Návšteva ZOO Schönbrunn

   Udalosť    2. stupeň   23. 6. 2011

V predposlednom týždni školského roka sa žiaci 6.-8. ročníka vybrali na výlet do Viedne. Viedenská zoologická záhrada je najstaršou zoologickou záhradou v Európe a jednou z najstarších zoologických záhrad  na svete. Bola založená v roku 1752 a postupne sa stávala domovom mnohých druhov zvierat, ktoré možno obdivovať v jednotlivých ... čítať ďalej

Hvezdáreň

   Udalosť    1. stupeň   21. 10. 2010

Naša škola pripravila pre štvrtákov exkurziu do Hlohovca.Deti najviac zaujala projekcia umelej oblohy na kopulu. Pútavou formou sa oboznámili so základnými poznatkami o Slnečnej sústave, súhvezdiach a o planétach. Deti si doplnili  a rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. V hlohoveckej hvezdárni strávili príjemný deň a ... čítať ďalej

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku – Poznávaj a pamätaj

   Udalosť    2. stupeň   15. 10. 2010

V dňoch 12. - 14. októbra absolvovali naši ôsmaci a deviataci trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Program exkurzie bol naozaj plný a veľmi zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, sukienicu, najstaršiu krakowskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, ... čítať ďalej

Medzinárodný deň detí na 2. stupni

   Udalosť    2. stupeň   1. 6. 2010

Dňa 1. júna aj žiaci 2. stupňa oslávili MDD. Mladší absolvovali zaujímavú exkurziu a starší žiaci sa zabávali v telocvični.Žiaci 5.-7. ročníka navštívili kaviareň UFO na Novom moste.Dozvedeli sa zaujímavosti o Dunaji, výstavbe mosta a dominantách Bratislavy. Napriek dažďu mnohí vyšli aj na vyhliadkovú terasu, odkiaľ sa ... čítať ďalej

Návšteva výstavy Die Mauer ist weg

   Udalosť    2. stupeň   28. 5. 2010

Dňa 28.5.2010 si žiaci 7.A a 8.A v rámci vyučovania nemeckého jazyka a témy Krajina, ktorej jazyk sa učím, prezreli vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu putovnú výstavu, ktorú pripravil Nemecký spolkový snem. Výstava predstavovala modernú multimediálnu inštaláciu. Na ôsmich paneloch, ktoré pripomínali ... čítať ďalej

Svetový deň vody

   Udalosť    Nezaradené   25. 3. 2010

Žiaci ôsmeho ročníka sa pri príležitosti Svetového dňa vody zúčastnili na exkurzii v čistiarni odpadových vôd v Bratislave - Petržalke, ktorú organizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Čistiareň je postavená na pravom brehu rieky Dunaj, napájajú sa na ňu mestská časť Petržalka a s ňou spojené susedné časti ... čítať ďalej

TIP-TOP Ekomóda

   Udalosť    Nezaradené   20. 6. 2008

20.6.2008 žiaci druhého stupňa navštívili podujatie TIP – TOP Ekomóda s pod názvom „Ďalekohľadom do sociálnych vrstiev minulosti“. Akcia sa uskutočnila vo veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu. Zámerom projektu bolo podporiť aktivity práce s deťmi a mládežou s dôrazom na vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských ... čítať ďalej

Naša cesta Francúzskom

   Udalosť    2. stupeň   15. 6. 2008

Ako všetci iste viete, od 29.mája do 3.júna sa niekoľko vašich spolužiakov zúčastnilo na poznávacom zájazde v Paríži. Strávili sme pár dní v jednom z najkrajších miest Európy. Za tri dni pobytu v Paríži sme stihli navštíviť veľa hodnotných kultúrnych pamiatok ako Notre-Damme, Eiffelova veža, Versailles, Louvre, Champs - Elysée, ... čítať ďalej