Man spricht Deutsch – Hovoríme po nemecky je názov multimediálnej interaktívnej výstavy v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, ktorú dňa 18.4.2012 navštívili nemčinári zo VI.B, VIII.B a IX.A. Ide o putovnú výstavu, ktorú skoncipoval a vytvoril Goetheho inštitút v spolupráci s nadáciou Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Od roku 2010 putuje po Európe, Slovensko je štrnástou navštívenou krajinou. Okolo 500 exponátov a mediálnych inštalácií k rôznym témam umožnilo žiakom zažiť nemecký jazyk a spoznať jeho krásu, rôznorodosť a vyjadrovaciu silu. Všetci žiaci sa zúčastnili  „rely“, počas ktorej s veľkým zanietením plnili úlohy k jednotlivým častiam výstavy nazvaných Vývoj, Pohľad zvonka, Jazyk žije!, Dialekty, Jazyk a integrácia, Jazyk mladých, Krása, Dobrá literatúra, Súťaž básnikov, Politika, Brutalita, Jazyk v NDR, Jazykové ostrovy. Najviac zaujali  materiály približujúce to, ako je nemčina už vyše 800 rokov prepojená so slovenčinou a koľko slov, ktoré z nemčiny pochádzajú, je ešte aj dnes zastúpených v bežnej slovenčine.

OZNAČENIA
Share This